fPlaza - Kestävää kasvua


Vipuvoimaa EU:lta

ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Liiketalous

Hankkeen kesto

01.11.2018 - 31.08.2022

Hankkeen kotisivu

www.oamk.fi/fplaza 


 

Tavoitteet

fPlaza-hankkeen tavoitteena on lieventää sekä Suomessa että kumppanimaissa sukupuolenmu-kaista vertikaalista ja horisontaalista eriytymistä työmarkkinoilla, edistää naisten siirtymistä työstä työhön tai yrittäjyyteen sekä edistää naisten mahdollisuuksia edetä uralla ja lisätä heidän liikkeenjohdollista osaamistaan.

Lisäksi tavoitteena on tunnistaa hankkeen kumppanimaissa aikaisemmin kehitettyjä hyviä toimintamalleja ja kehittää niitä edelleen kansainvälisellä yhteistyöllä sosiaalisiksi innovaatioiksi. Hankkeen kumppaneiden osaamisalueet täydentävät toisiaan ja luovat hyvän pohjan jatkokehittämiseen myös kansainvälisellä tasolla.

Hankkeen toteutus

fPlaza-hankkeessa toteutetaan yhteistyössä kansainvälisten kumppanien kanssa neljä erilaista naisyrittäjyyden ja -johtajuuden valmennusohjelmaa. Ohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään kussakin kumppanimaassa havaittuja hyviä käytäntöjä naisten yrittäjyyden ja johtajuuden edistämisessä sekä lokalisoidaan ja kehitetään toimenpiteitä edelleen. Ohjelmat ovat:

fTravel: Matkailualan johtamisohjelma
fLeader: Kansainvälinen johtajuuden kehittämisohjelma.
fGrowth: Kasvun ja kansainvälistymisen ohjelma.
fDesign: Markkinoinnin johtamisen ja palvelumuotoilun ohjelma.

Ohjelmiin sisältyy opintomatkoja, kirjallisia tehtäväkokonaisuuksia, yksilö- tai ryhmäsparrausta, konsultointia tai mentorointia kohderyhmän tarpeiden mukaisesti.

Tulokset

fPlazan tuloksena syntyyneljä erilaista naisille suunnattua yrittäjyys- ja johtajuusohjelmaa, jotka kehitetään yhteistyössä kansainvälisten kumppanien kanssa. KV ulottuvuus merkitsee tilaisuutta aitoon kansainvälistymiseen, osaamisen jakamiseen, kv-verkostoitumiseen ja liikesuhteiden solmimiseen. Se myös lisää ymmärrystä yrittäjyyden haasteista kv-tasolla, laajentaa näkökulmia sekä luo rajat ylittäviä henkilö-, liike- ja organisaatiosuhteita.

Hanketoimijoille kv- yhteistyö tuo mahdollisuuden oppia muissa maissa toteutetuista yrittäjyyden edistämisen malleista ja menetelmistä ja hyödyntää saavutettuja kokemuksia, käytäntöjä ja tietototaitoa.
Hanke edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vahvistaa naisten asemaa yrittäjinä ja johtajina.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio