Energia-, sähkö- ja talotekniikan oppimisympäristö (kehittämisosio)


Euroopan aluekehitysrahasto

Vastuullinen yksikkö

Energia ja automaatio

Hankkeen kesto

01.01.2019 - 31.12.2020

Hankkeen kotisivu

https://www.oamk.fi/hankkeet/kotimaiset_kaynnissa/?hanke_id=1975 


 

Hankkeen toteutus

EAKR-rahoitetun hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda toimiva energiatekninen yhteistyökonsepti energia-, talotekniikka- ja sähköautomaatioaloille koulutuksen kehittämiseen, tutkimukseen ja yritysyhteistyöhön. Hankkeessa on investointi- ja kehitysosuus. Investointiosuudella pyritään luomaan perusinfrastruktuuri tulevaisuuden yhteiskäyttöisille
energiaratkaisuille. Tavoitteena on kehittää koulutusta ja panostaa tulevaisuuden vähähiilisten energian
tuotantomuotojen ja älykkään energian käytön innovointiin, tutkimukseen ja suunnittelu- ja palvelutoimintaan. Tämä
mahdollistaa yliopiston ja ammattikorkeakoulun koulutusyhteistyön pitkäjänteisen laadullisen kehittämisen
koulutusalojen välillä, sekä luo edellytyksiä lisätä tki-yhteistyötä Oulun seudun yritysten kanssa niin teknologisessa
kuin taloudellisessa mielessä.

Hankkeessa rakennetaan uutta alueen elinkeinotoimintaa tukevaa tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan
infrastruktuuria toteuttamalla Oulun alueelle energia-, sähkö- ja talotekniikan alojen oppimisympäristöjä sellaisiksi että alueen oppilaitoksissa koulutuksen saaneet henkilöt ovat aikaisempaa monipuolisempia osaajia astuessaan alueen yritysten palvelukseen. 'Energy as a service' -käsite sisältää myös business-näkökulman. Älykäs
energiaverkkoratkaisu tarjoaa mahdollisuuden uusien palvelukonseptien ideoimiseen ja testaamiseen. Pelkkä
energian säästäminen ei tuo säästöä vaan tarvitaan lisäksi älykästä ohjaustekniikkaa ja energian varastointia ja
asiakaslähtöisiä palveluja. Nämä tarpeet korostuvat erityisesti kun uusiutuvia energialähteitä otetaan käyttöön.
Tulevaisuuden 5G-verkko mahdollistaa uusien innovaatioiden kehittämisen rakennettavassa ympäristössä.

Oppimisympäristöissä on tavoitteena tutkia ja ratkaista aitoja, yrityksistä saatuja energiateknisiä ongelmia. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on, että oppimisympäristöt toimivat innovaatioalustana, jossa alueen yritykset voivat yhdessä oppilaitosten henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa kokeilla ja kehittää uusia tuotteita ja/tai tuoteominaisuuksia. Älykkäässä energiaverkossa kiinteistö kykenee sekä tuottamaan itse energiaa että säätelemään automaattisesti energiankulutustaan ostamalla, varastoimalla ja kuluttamalla energiaa kulloisenkin tarpeen mukaan. Koska uusiutuva energia on sääriippuvaista, on sen tuotanto ajoittaista. Yhdistämällä syvällisen osaamisen sekä energia- että sähköautomaation toimialoilta, tarkoituksena on tutkia, opettaa ja etsiä ratkaisuja vaihtelevan tuotannon hallintaan joustavasti. Tavoitteena on siten luoda tutkimuksellisia mahdollisuuksia teknisten ratkaisujen suunnitteluun, testaamiseen ja tarjota uusille vähähiilistä yhteiskuntaa toteuttaville innovaatioille tulevaisuuden kehitysalusta, jossa syntyy toimintamalleja energiansäästämiseen, kaupallisten tuotteiden ja palvelujen synnyttämiseen.

Oppimisympäristöt jakaantuvat edelleen simulaatio- ja fyysisiin ympäristöihin. Simulaatioympäristöjen etuna on että
niitä voidaan käyttää ajasta ja paikasta riippumatta sekä niiden avulla voidaan tutustua aihealueen ongelmiin nopeasti ja myös turvallisesti: lisätä esimerkiksi aurinko- tai tuulienergialähteitä ja energian talteenottokomponentteja, tehdä virityksiä ja säätöjä ja suorittaa optimointia sekä koeajoja tehden mittauksia ja lopuksi analysoiden tuloksia. Kun simuloiden on saavutettu riittävä ymmärrys kyseisen järjestelmän toiminnasta voidaan siirtyä tutustumaan ja kokeilemaan fyysistä ympäristöä. Simulaatiomallien ja vastaavien todellisten ympäristöjen rinnakkaisuus vähentää aikatarvetta reaaliaikaisiin testauksiin ja siten mahdollistaa järjestelmien tehokkaamman käyttöasteen ja useiden ryhmien rinnakkaisen toiminnan. Lisäksi simulaatiomallien avulla voidaan helposti toteuttaa ratkaisujen ympäristövaikutuksia.

Hankkeen tuloksena alueen energia-, sähkö- ja talotekniikan alojen koulutuksen laatua on nostettu ja toimijoiden
jaettuja resursseja hyödyntämällä on saatu aikaan kustannussäästöjä ja samalla on luotu malli jolla säästetään
yhteiskunnan resursseja sopimalla järjestelmien yhteisestä hankinnasta ja käytöstä.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio