Nordic NaBS - New Nordic Nature Based Service Models


Vastuullinen yksikkö

Luonnonvara-ala

Hankkeen kesto

01.01.2019 - 30.04.2022

Hankkeen kotisivu

www.nordicnabs.com 


 

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on yhteispohjoismaisten, erityisesti pohjoisiin luonnon- ja kulttuuriolosuhteisiin soveltuvien Green Care-/Grön Arena-/NUR-palvelu- ja liiketoimintamallien kehittäminen. Palvelu- ja liiketoimintamallit luodaan pohjoisten luonnonvara-alan ja matkailuyritysten sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen toimijoiden yhteistyönä hyödyntäen eri alojen osaamista ja resursseja rajat ylittäen.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa toteutetaan seuraavat sisällölliset toimenpiteet:

1. Selvitys Green Care -liiketoiminnan haasteista ja mahdollisuuksista
(a) Yritysten luontoavusteiset palvelukonseptit: Hankkeessa laaditaan yleiskuvaus luontoavusteisista palveluista Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sekä kuvataan olemassa olevat konseptit. Lisäksi hankkeessa laaditaan case-kuvaukset onnistuneista yritystason toimintamalleista eri maissa sekä pyritään tunnistamaan konseptin synnyn mahdollistaneita tekijöitä. Toiminnan edelleen kehittämiseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet kuvataan yrittäjän näkökulmasta.
(b) Palvelunostajan ja asiakkaan näkökulma: Hankkeessa selvitetään yhteisesti etukäteen valittujen teemojen/case-tapausten kautta, miten asiakkaan kohtaama palvelutarjonta eroaa eri maissa ja alueilla.

2. Luonnonvara- ja matkailualan yrittäjien sekä sote- ja kasvatustoimijoiden kehittämistyöpajat ja yhteistyöpilottien suunnittelu
(a) Yhteistyötoimintamallien, palveluiden ja palvelujen tuottamiseen liittyvien toimintamallien sekä liiketoimintamallien innovointi: Hankkeessa järjestetään yhteistyötapaamisia, joiden päätavoitteena on tunnistaa toiminnalliset ja liiketaloudelliset yhteistyömahdollisuudet sekä kartoittaa ja kehittää yhteistyöhön pohjautuvia Green Care-/Grön arena-/NUR-palvelu- ja liiketoimintamalleja.
(b) Yhteistyöpilottien suunnittelu: Työpaketin toisena päätavoitteena on valita ja suunnitella hankkeessa toteutettavat yhteistyöpilotit. Valintakriteereinä ovat sekä toiminnallinen että liiketaloudellinen toteutettavuus.

3. Yhteistyö- ja liiketoimintamallien pilotointi ja arviointi
Työpaketin tavoitteena on tuottaa tietoa luonnonvara- ja matkailualan yritysten sekä sote- ja kasvatusalan toimijoiden keskinäisenä yhteistyönä toteutettujen Green Care-/Grön Arena-/NUR-palvelu- ja liiketoimintamallien toteutettavuudesta, hyödyistä ja haasteista. Yhteistyö- ja liiketoimintamalleja arvioidaan ja kehitetään edelleen pilotoinnista saatujen tulosten pohjalta.

Hanke toteutetaan 1.1.2019-31.12.2021 välisenä aikana Lapin ammattikorkeakoulun, Oulun ammattikorkeakoulun, Vaasan yliopiston Levon-instituutin ja Luulajan teknillisen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan yhteistyönä.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio