MoreNPBiz - More Natural Product Business by Enhanced Quality and Energy Efficiency of Drying


Vastuullinen yksikkö

Luonnonvara-ala

Hankkeen kesto

01.01.2019 - 31.05.2021

Hankkeen kotisivu

https://tki.centria.fi/hanke/morenpbiz/1936 https://virtaaluonnosta.wordpress.com/ 


 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa luonnontuoteyritysten kilpailukykyä. Hankkeessa kehitetään energiatehokkaita kuivausmenetelmiä, ja luodaan yrityksille sopivia laaduntodentamismenetelmiä.

Hankkeen tehtävät:

1. Hukkalämmön lähteiden kartoitus ja hyödyntämismahdollisuus kuivauksessa
2. Kuivureiden energiatekniikan ja toiminnan parantaminen
3. Demokuivauslaitteen ja mobiilikuivauslaitteen rakentaminen
4. Raaka-aineen laadun mittausmenetelmien kehittäminen ja todentaminen
5. Potentiaalisten kumppanuusmallien (hukkaenergian tuottaja ja hyödyntäjä, kasvien kuivaaja, teknologian kehittäjä) ja bisnesmallien tutkiminen esimerkkien avulla

Hankkeen toteutus

Hankkeen tarkoituksena on edistää luonnontuotealan yritysten kilpailukykyä kehittämällä luonnontuotteiden, kuten yrttien, marjojen ja sienten, energia- ja laatutehokkaita kuivausprosesseja sekä laadunvarmistusmenetelmiä. Hankkeella on seuraavat tulostavoitteet:

(1) tuottaa sähköinen tietopaketti luonnontuotteiden energiatehokkaista kuivausmenetelmistä ja kuivausyksiköiden operoinnista:
(2) kartoittaa potentiaalisia hukkaenergialähteitä hankkeen toiminta-alueella:
(3) tuottaa suosituksia ja esimerkkejä energiatehokkuuden parantamiseksi ja hukkaenergian hyödyntämiseksi sekä kuivattavan materiaalin laadun parantamiseksi valituilla kuivausmenetelmillä:
(4) tuottaa tietoa (esimerkkejä) erilaisten kuivausmenetelmien vaikutuksista kuivattavan materiaalin laatuominaisuuksiin:
(5) tuottaa tietopaketti luonnontuotteille sopivista, testatuista ja taloudellisista laadunvarmistusmenetelmistä sekä laboratoriopalveluista:
(6) kehittää ja arvioida luonnontuotealan toimijoiden ja energiantuottajien potentiaalisia yhteistyö- ja liiketoimintamalleja/kaupallisia symbiooseja: sekä
(7) rakentaa ja vahvistaa toimiala- ja alue-/maarajat ylittäviä kaupallisia verkostoja.

Hanke toteutetaan 1.1.2019-31.12.2020 välisenä aikana Centria-ammattikorkeakoulun, Luulajan teknillisen yliopiston, Hushållningssällskpapet Norrbotten Västerbottenin ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Tulokset

- Tietopaketti energiatehokkaista kuivausmenetelmistä ja kuivausprosessin hallinnasta.
- Suositukset tai esimerkit, joissa kuvataan olemassa olevien kuivureiden energiatehokkuuden ja tuotelaadun säilyvyyden parantamiskeinot.
- Valikoitujen raaka-aineiden eri kuivausmenetelmien vaikutukset arvoainepitoisuuksiin.
- Tietopaketti taloudellisesti järkevien analyysimenetelmien sopivuudesta luonnon raaka-aineiden laadun arviointiin.
- Energiantuottajien ja prosessoijien välille muodostettujen kumppanuusmallien sekä kaupallisten symbioosien evaluointi.
-Yhteistyöverkoston luonti pohjoisen alueen toimijoiden välille

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio