BioLiito - Kehittyvä Bioenergialiiketoiminta


ELY-keskus

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Vastuullinen yksikkö

Luonnonvara-ala

Hankkeen kesto

01.01.2019 - 31.03.2022

Hankkeen kotisivu

https://www.oamk.fi/c5/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/bioliito 


 

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on luoda mahdollisuuksia, metsäbioenergia-alan uusille ja jo alalla toimiville toimijoille, järjestämällä koulutusta ja neuvontaa, sekä verkostoimalla alan uusia ja vanhoja toimijoita. Bioenergiakartoitushankeen löydösten perusteella tunnistettiin koulutus- ja kehittämistarpeita niin liiketalouden perusosaamisen kuin bioenergiaan liittyvissä teknisissä ratkaisuissa. Lisäksi kartoitushankkeen aikana havaittiin paitsi yritysten välisten verkostojen heikkous, myös vähäiset yhteydet perinteisiin neuvontapalveluihin.
Bioliito hanke tulee lisäksi tekemään töitä verkostojen luomisen ja aktivoinnin eteen sekä yritysten välillä, että luodakseen yhteyksiä yritysten ja neuvonta- ja muiden tukipalveluiden välille.

Hankkeen toteutus

BioLiito - hankkeen toimenpitein edistetään jo alalla toimivien ja suunnitteilla olevien yritysten edellytyksiä parantaa
liiketoimintansa laatua ja rakentaa kasvua. Nykyisen liiketoiminnan tietoinen kehittäminen varmistaa alalla toimivien yritysten paremman menestymisen mahdollisuuden nykyisessä kilpailutilanteessa. Toisaalta vain vahva yritys voi menestyä kestävällä tavalla kilpailussa, jota uudet investoinnit, muuttuva markkinatilanteet tai kiristyvä kilpailu voivat aiheuttaa. Tämä tukee uuden liiketoiminnan syntymistä sekä yritysten kannattavuuden ja asiakkaan palvelukokemuksen kohentamista. Lisäksi toimenpiteillä ohjataan yrityksiä ns. epätyypillisissä tilanteissa, joita yritys liiketoiminnassaan kohtaa, mutta joihin ei ole kokemuksen vähäisyyden takia ole toimintarutiinia ja riittävää tietoa toimia itsenäisesti.
Hankkeessa pyritään tavoittamaan myös sellaiset yritykset, joita ei tavallisesti tavoiteta kutsuilla koulutustilaisuuksiin. Keinona parempaan tavoittamiseen käytetään tapahtumaviestinnän uudistamista vastaamaan paremmin modernia digiviestintää. Hankkeessa pyritään aktiiviseen tilaisuuksia edeltävään sähköiseen sisällöntuotantoon, joka herättää huomion hankkeen tarjontaan jo ennen järjestettäviä tilaisuuksia.
Hankkeen tuottama materiaali kootaan keskitetysti yhteen paikkaan hanketoteuttajan ylläpitämälle sähköiselle alustalle ja tapahtumien jälkiviestinnällä ylläpidetään kohderyhmien kiinnostusta seuraaviin tilaisuuksiin. Hanke tuottaa myös erilaisia sähköisiä, etäyhteydellä osallistuttavia tilaisuuksia. Tapahtumien viestinnän toteutus erilaisissa kanavissa parantaa hankkeen näkyvyyttä ja siten vaikuttavuutta.
BioLiito -hankkeen toteutusaika on 1.3.2019 - 31.12.202. Hanketta toteuttavat Suomen metsäkeskus ja Oulun ammattikorkeakoulu yhdessä alueen metsäammattilaisten kanssa.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio