5G VIIMA - 5G Vertical Integrated Industry for Massive Automation


Business Finland

Vastuullinen yksikkö

Informaatioteknologia

Hankkeen kesto

01.01.2019 - 30.04.2021


5G VIIMA tutkii 5G-teknologian uusia ominaisuuksia erityisesti teollisiin käyttösovelluksiin pyrkien näin parantamaan suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä sekä valmiuksia uuden langattoman teknologian soveltamisessa. Projektissa kehitetään ja kokeillaan 5G-teknolgian lisäksi ekosysteemin yhteistyönä myös uusia langattomia teollisuussovelluksia. Uutta 5G-verkkoteknologiaa ja uusia sovelluksia kokeilemalla haetaan kokemusta asteittain kehittyvän 5G-verkon käyttökelpoisuudesta erilaisiin teollisuussovelluksiin sekä sisä- että ulkotiloissa. Käyttökohteita hankkeessa ovat yhden omistajan hallinnassa oleva suljettu tehdasrakennus Oulussa, useamman yrityksen teollisuuskampus sisä- ja ulkotiloineen Oulussa ja Tampereella sekä energiaverkon testausympäristö Espoossa. Projetissa arvioidaan alueellisten verkkojen tekno-ekonomisia vaikutuksia käyttäen hyväksi kaikista kokeiluympäristöistä saatavia kokemuksia.

Tavoitteet

5G VIIMA -projektin yleistavoite on tutkia ja kehittää 5G-teknologiaa, teollisia sovelluksia sekä älykkäitä energiaverkkoja ja laittaa vähitellen kehittyvä 5G-teknologia mahdollisimman aikaisin todelliseen käyttöön teollisessa ympäristössä todellisia teollisuussovelluksia hyödyntäen. 5G FORCE -alustaprojektissa ja muissa vertikaaliprojekteissa kehitettäviä ominaisuuksia täydennetään tässä projektissa erityisesti teolliseen ympäristöön tarkoitettavilla verkko-ominaisuuksilla sekä teollisilla sovelluksilla.

Hankkeen toteutus

Tarpeeseen liittyvä ratkaisu saavutetaan kehittämällä teknologiaa yhdessä laajan teollisuusekosysteemin kanssa ja kokeilemalla niitä käytännössä useassa kohdeympäristössä.

Tutkimusorganisaatiot paneutuvat teollisuuden tarpeista nousevien puuttuvien teknologiapalasten toteuttamiseen 5G-verkon, päätelaitteiden, käyttöliittymien, energiaverkon ja teollisuussovellusten osalta. Tutkimuslaitokset tarjoavat myös vaihtoehtoisia kokeiluympäristöjä 5GTNF-ympäristöissä, mikäli haluttu kohdeympäristö ei ole käytettävissä. Lisäksi tutkimuslaitoksissa tehdään teknoekonomista tutkimusta liittyen arvonmuodostukseen, ekosysteemin kumppaniverkostoon, ratkaisujen kaupallisuuteen, verkkolainsäädäntöön sekä verkkojen omistamiseen.

Tulokset

5G VIIMA tuottaa suomalaiselle teollisuudelle sekä akateemisille toimijoille konkreettista käytännön kokemusta missä vaiheessa ja kuinka hyvin kehtittyvä 5G-teknologia soveltuu tehtaiden langattomaksi teollisuusverkkoratkaisuksi. Kohti hajautettua ja uusiutuvaa energiatuotantoa kehittyvä energiaverkko saa vastaavasti arvokkaan lisäpanostuksen ja käytännön kokemusta mentäessä kohti älykkäitä energiaverkkoja. Langattomat teolliset sovellukset ovat myös edelleen hyvin harvinaisia, ja tämä projekti tuottaakin uusia teknologioita tähän tarpeeseen ja yhdistelee viimeisimmistä innovaatioista ekosysteemin yhteistyönä ratkaisuja nimenomaan vaativiin teollisuusolosuhteisiin sekä sisällä että ulkona. Näiden uusien langattomien teollisuussovelluksien odotetaan parantavan tehtaiden kilpailukykyä ja auttavan teollisuuskampuksien palveluiden digitalisaatiota.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio