Myyntiosaaminen kasvun keskiöön


Vipuvoimaa EU:lta

ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Liiketalous

Hankkeen kesto

01.04.2019 - 31.08.2022

Hankkeen kotisivu

www.oamk.fi/myski 


Hankkeen tavoitteena on luoda uusi alueen erityistarpeisiin soveltuva myyntiosaamisen kehittämisen toimintamalli
Oamkin, OSAOn, Oulun yliopiston ja BusinessOulun yhteistyönä. Hankkeen työpaketeissa suunnitellaan, pilotoidaan
ja arvioidaan kehitettyä toimintamallia sekä varmistetaan toimintamallin integroituminen pysyväksi osaksi toimintaa ja
kehittämisekosysteemejä. Uuden toimintamallin tueksi hankkeessa kehitetään ja valmennetaan myös
opetushenkilöstön pedagogisia valmiuksia toteuttaa uudenlaisia myyntiosaamisen koulutuskokonaisuuksia.

Tavoitteet

Tavoitteena on luoda uusi alueen erityistarpeisiin soveltuva myyntiosaamisen kehittämisen toimintamalli Oamkin, OSAOn ja Oulun yliopiston yhteistyönä. Hankkeessa muodostettava toimintamalli tuo keskiöön alueen myyntiosaamisen kehittämisen alueen korkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Hankkeessa kehitetään ja valmennetaan opetushenkilöstön pedagogisia valmiuksia toteuttaa uudenlaisia myyntiosaamisen koulutuskokonaisuuksia. Hankkeessa pilotoidaan ja arvioidaan kehitettyä toimintamallia. Hankkeen päätyttyä myyntiopinnot ovat pysyvä osa koulujen opinto-ohjelmia ja -ympäristöjä. Toimintamallin avulla alueen yrityksien kannattava myynti ja myynnin arvostus lisääntyvät, liiketoiminta kehittyy myönteisesti ja alueen työllisyystilanne paranee. Kehitettävää mallia hyödynnetään oppilaitoksissa eri koulutustasoilla yritysyhteistyössä. Toimintamallin ja sen synnyttämien toimenpidekokonaisuuksien myötä Oulunseutu profiloituu myynnin kärkialueeksi Suomessa.

Hankkeen toteutus

1. Myyntiosaamisen kehittämsien toimintamallien benchamarking
2. Toimintamallikokonaisuus, joka sisältää keskeiset pedagogiset ratkaisut, sisällöt sekä suuntaviivat toimintamallin soveltamiselle eri koulutusasteilla ja -aloilla
3. Opetus- ja yrityshenkilöstön koulutus ja uuden toimintamallin ja sen osien pilotointi
4. Toimintamallin arviointi
5. Toimintamallin integrointi hankeosapuolien perustoimintaan
6. Toimintamallin integrointi osaksi Oulun innovaatioekosysteemejä

Tulokset

1. Oululainen, pilotoitu ja arvioitu toimintamalli myyntiosaamisen kehittämiseen
2. Monialaisten myyntiopintojen volyymin kasvu osana eri koulutusasteiden tutkinto-ohjelmia
3. Myyntikoulutuksessa tarvittavien pedagogisten valmiuksien kehittyminen
4. Myyntiopintojen toteutusmalli, joka mahdollistaa opintojen suorittamisen ja yrittäjämäisen toiminnan yhdistämisen
siten, että opintojen eteneminen, valmistuminen ja työllistyminen paranevat. Keskipitkän aikavälin vaikutuksina
toimintamalli tukee ja lisää alueen vahvuuksiin perustuvan uuden liiketoiminnan syntymistä ja korkeakoulutettujen
asiantuntijuuden tehokasta hyödyntämistä elinkeinoelämän kehittämisessä. Pitkällä aikavälillä toimintamalli tukee koko
pohjoisen Suomen elinvoimaisuutta ja tasapainoisen aluetalouden kehittymistä.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio