KaTu - Kaliumilla turvemaat tuottamaan


ELY-keskus

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Vastuullinen yksikkö

Luonnonvara-ala

Hankkeen kesto

01.03.2019 - 31.12.2022

Hankkeen kotisivu

oamk.fi/katu 


Kalium on keskeinen minimitekijä turvemailla. Kaliumin merkitystä ja satovasteita nurmelle ei tarkastella tai huomioida viljelysuunnittelussa tarkasti, koska kaliumilla ei yksittäisenä ravinteena ole ympäristövaikutuksia. On mahdollista, että nurmen kaliumlannoitus on käytännön viljelyssä liian vähäistä Pohjois-Suomen eloperäisillä mailla. Tämä voi heijastua alueella matalina satotasoina, suurina kasvihuonekaasupäästöinä ja ravinteiden (typpi ja fosfori) huuhtoutumisena, kun nurmi ei pysty sitomaan saatavilla olevia ravinteita satoon. Kaliumin jatkuvasti selvästi negatiiviset taseet voivat nurmiviljelyssä olla etenkin paksuilla turvemailla tuhoisia niin nurmituotannon, karjatilan menestymisen kuin ympäristönkin kannalta.

Tässä hankkeessa on ensisijaisena tavoitteena aktivoida yrittäjiä havainnoimaan omien eloperäisten, viljelyssä olevien peltolohkojen kaliumtaloutta sekä ymmärtämään tasapainoisen ravinnetalouden monia etuja. Kaliumlannoitus -työryhmätyöskentelyn tavoitteena on aktivoida yrittäjiä ja asiantuntijoita yhteistyössä tarkistamaan Pohjois-Suomen eloperäisten maiden kaliumlannoituksen vaihtoehtoja ja kaliumlannoitussuunnittelua. Aktivointiin osallistuvien yrittäjien sekä heidän kanssaan toimivien asiantuntijoiden työskentelyn tulokset voivat olla erittäin merkittäviä alueen eloperäisten maiden viljelyn kehittymiselle ja ympäristövaikutuksille.

Tavoitteet

Tässä hankkeessa on ensisijaisena tavoitteena aktivoida yrittäjiä havainnoimaan omien eloperäisten, viljelyssä olevien peltolohkojen kaliumtaloutta sekä ymmärtämään tasapainoisen ravinnetalouden monia etuja. Kaliumlannoitus -työryhmätyöskentelyn tavoitteena on aktivoida yrittäjiä ja asiantuntijoita yhteistyössä tarkistamaan Pohjois-Suomen eloperäisten maiden kaliumlannoituksen vaihtoehtoja ja kaliumlannoitussuunnittelua. Aktivointiin osallistuvien yrittäjien sekä heidän kanssaan toimivien asiantuntijoiden työskentelyn tulokset voivat olla erittäin merkittäviä alueen eloperäisten maiden viljelyn kehittymiselle ja ympäristövaikutuksille.

Hankkeen toteutus

Toimenpide 1. Turvemaista tuottoa -työryhmät – Yhdessä havainnoiden kohti tasapainoista tuotantoa (aktivointitilat)

Toimenpide 2. Kaliumlannoituksen vaihtoehdot – Maatalouden sidosryhmät ja yrittäjät aktivoidaan yhdessä rakentamaan kaliumlannoituksen mahdollisuuksia Pohjois-Suomessa

Toimenpide 3. Tiedottaminen - tavoitteena innostaa yrittäjiä eloperäisten maiden viljelyn kehittämiseen

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio