POTKE - Peruskoulunsa päättävien opiskelijoiden työelämävalmiuksen kehittäminen


ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Liiketalous

Hankkeen kesto

01.09.2019 - 30.08.2022


POTKE-hankkeen (1.9.2019-30.8.2022) päätavoite on, että 9. luokkalaiset nuoret motivoituvat työn hakemiseen, hakevat ja saavat kesätöitä ja työkokemusta, sekä kehittävät työelämävalmiuksiaan. Näin he kiinnittyvät työelämään ja saavat työelämäkokemusta.

Hankkeessa aktivoidaan ja motivoidaan nuoria hakemaan ja löytämään kesätöitä. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jossa ammattikorkeakoulun opiskelijat valmentavat ja tukevat nuoria työnhaun eri osa-alueilla.
Toimintamalli integroidaan yläkoulujen työelämäopetukseen ja Oamkin liiketalouden tutkinto-ohjelmaan.

Hankkeen tavoitteena on myös yläkoulujen ja ammattikorkeakoulun välisen yhteistyöverkoston kehittäminen

Tavoitteet

Peruskoulunsa päättävien opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen (POTKE) -hankkeen päätavoite on, että 9. luokkalaiset nuoret (15-16-vuotiaat) motivoituvat työn hakemiseen, hakevat ja saavat kesätöitä ja työkokemusta, sekä kehittävät työelämävalmiuksiaan. Näin he kiinnittyvät työelämään ja saavat työelämäkokemusta.

Varhaiset työkokemukset ovat tärkeitä, sillä kesätöissä nuori pääsee kokemaan, millaista työelämä on ja millaiset pelisäännöt siellä pätevät. Samalla nuori tutustuu eri aloihin ja niiden työtehtäviin. Työtä tekemällä nuoren työelämävalmiudet kehittyvät. Monissa kunnissa on 15-17-vuotiaille nuorille tarjolla kesätyösetelit, mutta kaikki nuoret eivät käytä niitä. Tässä hankkeessa pyritään aktivoimaan ja motivoimaan nuoret hakemaan ja löytämään kesätöitä. Peruskoulun päättyminen on tärkeä siirtymävaihe nuoren elämässä ja lyhytkin työkokemus auttaa nuorta ymmärtämään työnteon merkityksen sekä saamaan käsityksen työmarkkinoista ja työlämästä.

Hankkeen toteutus

Yhteistyötahoina hankkeessa on Oulun ja Kempeleen yläkouluja. Koulut näkevät tällaisen toimintamallin kehittämisen hyödyllisenä, sillä se voidaan hyvin integroida osaksi koulujen nykyistä työelämäopetusta. Hankkeen tuloksena syntyvää toimintamallia voidaan toistaa vuosittain osana Oulun ammattikorkeakoulun liiketalouden tradenomikoulutusta.

Toimintamallin mukaista yhteistyötä voidaan laajentaa koskemaan useita yläkouluja. Lisäksi syntyy pitkäkestoinen korkea-asteen ja perusasteen välinen yhteistyömuoto.

Tulokset

Hankkeessa luodaan toimintamalli, jossa ammattikorkeakouluopintojensa loppuvaiheessa olevat tradenomiopiskelijat opastavat, ohjaavat ja coachaavat peruskouluikäisiä nuoria auttaen heitä työnhakuun liittyvissä aihealueissa ja osaamisen tunnistamisessa. Tähän sisältyy mm. työmahdollisuuksien kartoittaminen, nykyaikaisten työnhakumenetetelmien käytön opastaminen, oman ansioluettelon luominen, työhakemusten tekeminen, työhaastatteluun valmistautuminen ja oman osaamisen sanoittaminen.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio