Sustainable Resilient Coasts


Vastuullinen yksikkö

Luonnonvara-ala

Hankkeen kesto

01.03.2020 - 28.02.2022

Hankkeen kotisivu

coast.interreg-npa.eu/ 


Sustainable Resilient Coasts -hankkeessa (lyhenne COAST) rakennetaan yhteistä ymmärrystä rannikkoalueiden haasteista ja
mahdollisuuksista kestävän kehityksen edistämiseksi. Hankkeessa tuotetaan tiekartta ja työkalusetti kulttuuri- ja luonnonympäristön suojeluun.

COAST-hankkeessa NPA-alue toimii eräänlaisena maailmanlaajuisena havaintoalueena, jolla osoitetaan, kuinka kestävän kehityksen tavoitteita toteutetaan rannikoilla. Hanketta toteuttavat yhteensä viisi
hankeorganisaatiota ja heidän toimintakumppania ja -kohdetta Islannista, Suomesta, Pohjois-Irlannista ja Irlannista.
Hankkeeseen on valittu neljä demonstraatio kohdealuetta, joihin toimenpiteet erityisesti kohdistuvat.

Hanke tuottaa uuden alueellisen lähestymistavan ja työkaluja paikalliseen yhteistyöhön. Tärkein niistä on päälopputuotos COAST Toolbox for SMART
Blue Growth.

Tavoitteet

COAST-hankkeessa esitetään pohjoisten ja syrjäisten alueiden (NPA) esimerkkikohteissa sitä, miten kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa rannikolla. Hanke kokoaa yhteen viisi partneria Islannista, Suomesta, Pohjois-Irlannista ja Irlannin tasavallasta. Lisäksi on 6 muuta toimintakumppania.

Hankkeeseen sisältyy neljä demonstraatiokohdetta, joissa käsitellään harvaan asuttujen syrjäisten rannikkoyhteisöjen haasteita ja mahdollisuuksia kestävän kehityksen periaattein. Suomessa kohteena on Hailuodon rannikkoalue ja rakennettavan pengertien vaikutukset asukkaisiin, kulttuuriin ja luontoon.

COAST soveltaa kolmiportaista tutkimusmetodia nimeltä Our Coastal Futures (Tulevaisuuden rannikkomme), jonka tarkoituksena on:
I) antaa alueellisille sidosryhmille ja laitoksille mahdollisuus kehittää yhteisymmärrys tulevista rannikkoskenaarioista;
II) laatia strategia halutun rannikkotulevaisuuden kartoittamiseksi; Ja
III) Luoda mekanismi näiden toivottujen tuotosten saavuttamiseksi

Hankkeen toteutus

COAST-hanke kokoaa yhteen tutkijoita, viranomaisia ja muita sidosryhmiä. Hanke tarjoaa käytäntöön ja näyttöön perustuvia välineitä rannikkoalueiden kestävän hoidon käytäntöjen toteuttamiseksi. Hankkeessa on tarkoitus käyttää drone-teknologiaa rannikkoalueiden tutkimisessa.

Viestinnässä pyritään varmistamaan, että hankkeen tuotokset ovat kohdeyleisön saatavilla. Myös hankkeen yhteydessä kehitetyt kehittämisstrategiat ja käytännön toteutukset auttavat sitouttamaan sidosryhmät mukaan hankkeeseen.

Tulokset

Tärkein tuotos on COAST Toolbox for SMART
Blue Growth. Tämä on työkalupakki, joka tukee paikallisviranomaisia, asukkaita ja tutkijoita rannikkoalueiden kehittämisessä. Tähän sisältyy joukko työkaluja, joiden tarkoituksena on auttaa alueen paikallisviranomaisia ja muita sidosryhmiä suunnittelemaan ja hallitsemaan rannikkoalueita SMART Blue Growth'in mukaisesti.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio