COAST - Sustainable Resilient Coasts


Vastuullinen yksikkö

Luonnonvara-ala

Hankkeen kesto

01.03.2020 - 31.08.2022

Hankkeen kotisivu

coast.interreg-npa.eu/ 


Sustainable Resilient Coasts -hankkeessa (lyhenne COAST) rakennetaan yhteistä ymmärrystä rannikkoalueiden haasteista ja
mahdollisuuksista kestävän kehityksen edistämiseksi. Hankkeessa tuotetaan case-alueille toimintasuunnitelmat sekä verkkopohjainen työkalupaketti kestävän kehityksen edistämiseen rannikkkoalueilla.

COAST-hankkeessa pohjoisen Eurooppa toimii eräänlaisena maailmanlaajuisena havaintoalueena, jolla osoitetaan, kuinka kestävän kehityksen tavoitteita toteutetaan rannikkoalueilla. Hanketta toteuttavat viisi
hankeorganisaatiota Islannista, Suomesta, Pohjois-Irlannista ja Irlannista.
Hankkeeseen on valittu neljä kohdealuetta, joihin toimenpiteet erityisesti kohdistuvat.

Hanke tuottaa uuden alueellisen lähestymistavan ja työkaluja paikalliseen yhteistyöhön. Tärkein niistä on COAST Toolbox for SMART Blue Growth.

Tavoitteet

COAST-hankkeessa etsitään keinoja edistää herkkien rannikkoaluiden kestävän kehitystä. Hanke kokoaa yhteen viisi partneria Islannista, Suomesta, Pohjois-Irlannista ja Irlannin tasavallasta.

Hankkeeseen on valittu neljä case-kohdetta, joissa käsitellään harvaan asuttujen syrjäisten rannikkoyhteisöjen haasteita ja mahdollisuuksia kestävään kehitykseen.

COAST-hankkeessa hyödynnetään Our Coastal Futures -lähestysmistapaa, jossa tavoitteena on:
(1) Rakentaa alueen toimijoiden kanssa yhteinen ymmärrys rannikkoalueesta ja sen tulevaisuuden näkymistä.
(2) Tuottaa kohdealueille toimintasuunnitelmat kohti toivottua tulevaisuutta.
(3) Luoda ratkaisut, joilla saavutetaan yhteiseti tavoitellut ja toivotut tulokset.

Hankkeen toteutus

COAST-hanke kokoaa yhteen tutkijoita, viranomaisia ja muita sidosryhmiä. Hanke tarjoaa käytäntöön ja näyttöön perustuvia välineitä rannikkoalueiden kestävien käytäntöjen toteuttamiseksi.

Viestinnässä pyritään varmistamaan, että hankkeen tuotokset ovat kohdeyleisön saatavilla. Myös hankkeen yhteydessä kehitetyt toimintasuunnitelmat ja käytännön toteutukset auttavat sitouttamaan kunkin case-alueen sidosryhmät mukaan hankkeeseen.

Tulokset

Hankkeen tärkein tuotos on COAST Toolbox for SMART Blue Growth, joka on selainpohjainen työkalupakki, jolla tuetaan rannikkoalueiden paikallisviranomaisia, asukkaita ja tutkijoita alueiden kehittämisessä ja kestävyyden edistämisessä. SMART tulee sanoista sustainabilty, mitigation adaptation, resilience, and transition.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio