TIKO-silta - Lukioiden ja korkeakoulujen välinen tietojenkäsittelyn yhteistyömalli


Vipuvoimaa EU:lta

ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Informaatioteknologia

Hankkeen kesto

01.03.2020 - 31.12.2022


Lukioiden ja korkeakoulujen välinen tietojenkäsittelyn yhteistyömalli (TIKO-silta) -hankkeen päätavoitteena on
lukioiden ja korkeakoulujen välisen tietojenkäsittelyalan yhteistyömallin tuottaminen. Vuoden 2018 lukiolaki edellyttää
korkeakoulujen ja lukioiden välisen yhteistyön lisäämistä, ja tietojenkäsittelyalan yhteistyön tiivistämisen tarve on tullut
esille myös meneillään olevan Oamkin koordinoiman LUNO-hankkeen myötä. Tietojenkäsittelyn osalta yhteistyön
haasteellisuutta lisää, että lukiot eivät toteuta pakollisia tietojenkäsittelyn kursseja, vaan tietojenkäsittelyalan piirteitä
esiintyy useissa oppiaineissa.

Lukioiden ja korkeakoulujen välillä on menneiden vuosien kuluessa kehitetty ja toteutettu erilaisia vapaaehtoisuuteen
perustuvia yhteistyömuotoja. Vuoden 2018 lakimuutos muuttaa kuitenkin tilannetta olennaisesti, koska se pakottaa
lukiot harjoittamaan yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Yhteistyön rakentumista tulevat vaikeuttamaan mm. rajalliset resurssit, maantieteelliset etäisyydet (Ks. esim. https://yle.fi/uutiset/3-10482800) sekä kontaktikanavien epämääräisyys
tai puuttuminen kokonaan. Perinteisiä yhteistyön muotoja ovat olleet korkeakoulujen kurssit, joita lukiolaiset ovat
voineet suorittaa. Näitä kursseja ovat kuitenkin suorittaneet opiskelijat, joilla on vahva visio tulevaisuuden
ammattialastaan. Tämä rajaa suuren osan lukiolaisista yhteistyön ulkopuolelle.

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi vaarana on tietojenkäsittelyn osalta yhteistyön painottuminen teknisiin
aihealueisiin, vaikka tietojenkäsittelyala kattaa monia ei-teknisiä ja luovuutta edellyttäviä tehtäviä ja toimenkuvia kuten
käyttöliittymien suunnittelu ja tuotedokumentaation kirjoittaminen. Näillä painotuksilla on lisäksi sukupuolten väliseen
tasa-arvoon liittyvä merkitys: on tärkeää, että yhteistyömuodot tukevat sekä mies- että naispuolisten opiskelijoiden
oppimistaipumuksia, jotka esimerkiksi ohjelmoinnin osalta tutkitusti eroavat toisistaan.

TIKO-silta -hanke tuottaa konkreettisia keinoja siihen, miten lukiot ja korkeakoulut voivat tehdä yhteistyötä resurssien
puitteissa niin, että yhteistyön toteuttamiseen käytössä olevat resurssit hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti.
Yhteistyöstä hyötyvät molemmat osapuolet ja pitemmällä aikavälillä myös elinkeinoelämä mallin toimiessa hyvin.
Hankkeen aikana välittyy lukioihin ymmärrystä korkeakouluopinnoista sekä tietojenkäsittelyalan työelämästä, ja
vastaavasti korkeakouluihin päin kulkeutuu tietoa lukioiden käytänteistä ja toiminnasta.

Kehitettävä yhteistyömalli on sovellettavissa myös muille tieteenaloille, jotka eivät esiinny lukio-opetuksessa selkeinä
oppiaineina. Yhteistyömallissa otetaan huomioon lukioiden ja korkeakoulujen erilaiset lähtökohdat, tarpeet ja resurssit,
ja siinä hyödynnetään digitaalisia mahdollisuuksia.

TIKO-silta -hankkeen toimenpiteinä
- Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston tietojenkäsittelyn opetuksen asiantuntijat jalkautuvat Oulun seudun
lukio-opetuksen toimijoiden joukkoon, ja luodaan yhteistyöverkosto.
- kartoitetaan kohdekoulujen ja korkeakoulujen yhteistyön tila.
- tunnistetaan yhteistyön hyviä käytänteitä ja haasteita.
- tuotetaan ja pilotoidaan toimintamalleja ja konkreettisia käytänteitä lukioiden ja korkeakoulujen välisen yhteistyön
toteuttamiseksi. Yhteistyömalli voidaan ottaa lukioissa ja korkeakouluissa käyttöön joustavasti lähtökohdat
huomioiden.

Hankkeen tuloksena
- lukioiden ja korkeakoulujen välisen tietojenkäsittelyalan yhteistyön valmiudet paranevat, ja saadaan konkreettista
välineistöä yhteistyön toteuttamiseen.
- lukioiden ja korkeakoulujen verkostoituminen kehittyy, ja syntyy uusia yhteistyömuotoja. Sovellettavissa oleva
yhteistyömalli edistää yhteistyön muodostumista myös tietojenkäsittelyalan ulkopuolella.
- koulutuksellinen tasa-arvo paranee.
- tietojenkäsittelyalan elinkeinoelämä kehittyy, kun alalle saadaan osaavaa työvoimaa ja henkilöstön sukupuolijakauma
tasapäistyy.

Tavoitteet

TIKO-silta -hankkeen tavoitteena on konkreettisen, pilotoidun ja erilaisiin lähtökohtiin soveltuvan tietojenkäsittelyalan
yhteistyömallin kehittäminen lukioiden ja korkeakoulujen välille.

Hankkeen toteutus

- verkostoitumalla kohdealueen lukioiden kanssa.
- saavuttamalla ymmärrys tietojenkäsittelyalan lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyön nykytilasta, haasteista ja
mahdollisuuksista.
- työskentelemällä aktiivisesti valittujen lukioiden kanssa.
- pilotoimalla ja testaamalla rakentuvan mallin käytänteitä, jotta lopputulos on mahdollisimman ymmärrettävä, helposti
lähestyttävä ja erilaisiin lähtökohtiin soveltuva.
- julkaisemalla kehitetty malli niin, että se on avoimesti saatavilla ja käytettävissä. Malli muotoillaan niin, että se on
sovellettavissa myös muihin kuin tietojenkäsittelyalan opintoihin.

Tulokset

Hankkeen mitattavia tulostavoitteita ovat

- raportti, joka esittää tietojenkäsittelyalan lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyön nykytilan, haasteet ja mahdollisuudet.
- työkalu, jolla lukiot ja korkeakoulut voivat analysoida tietojenkäsittelyalan yhteistyön toteutumista.
- avoimesti saatavilla oleva yhteistyömalli, joka sisältää pilotoidut toimintatavat ja käytänteet.
- loppuseminaari, johon kutsutaan osallistujia intressiryhmistä. Näihin kuuluvat mm. lukioiden sekä korkeakoulujen
henkilökunta ja opiskelijat.
- julkaisu jossa esitellään hankkeen tulokset.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio