ROBOBOOST


Vipuvoimaa EU:lta

ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Sähkö- ja automaatiotekniikka ja konetekniikka

Hankkeen kesto

01.04.2020 - 31.05.2022


 

Tavoitteet

6Aika-hanke Roboboostissa tuotetaan robotiikasta uusia jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuuksia ja valmennuksia eri toimialoille ja koulutusasteille.

Oamk:n tavoitteena on a)kehittää uusi eri alat ylittävä yhteistyömalliOulun alueelle ja hyödyntää hankkeessa toteutettuja työkalupakkia Oulussa alueellisesti (opiskelijat/yritykset/OAMK -henkilöstö). b)Mahdollistaa monialaisen verkoston ja monialaisen jatkuvan oppimisen ekosysteemin luominen kehitystyön yhteydessä. c)Robotiikan käyttöasteen tarkastelu ja tarvekartoitus hoitotyön ympäristössä Oulun alueella.d)Kartoittaa automaation ja robotiikan mahdollisia sovellutuskohteita terveys-ja hoitoalalla, pilotoimalla ja demonstroimalla automaation käyttöönottoja valituissa kohteissa.e)Siirtää teollisuudessa kehitettyjä hyviä toimintamalleja yli toimialojen hyödyntäen monialaista yhteistyömallia.f)Vaikuttaa myönteisestisote-alan ammattilaisten robotiikkaosaamiseen ja -asenteisiin.

Hankkeen toteutus

Robotiikan käyttöasteen tarkastelu ja tarvekartoitus hoitotyön ympäristöissä Oulun alueella.
Toimintamallien, koulutusten ja valmennusten luominen ja toteutus.
Informaation levittäminen mm. videojulkaisut piloteista, yhteistoiminnasta lisäävät tietoutta robotiikan hyödyntämisestä sosiaali-ja terveysalalla koko hankkeen ajan.

Tulokset

-Teollisuudessa kehitettyjen hyvien toimintamallien tietotaidon soveltaminen ja siirtyminen palvelualoille paranee. Uusilla käytännöillä tehostetaan työtapoja ja toimintoja.-Toteutetut pilotit lisäävät toimialojen välistä vuoropuhelua sekä koulutusorganisaatioissa että yritysten välillä.-Alalle opiskelevien ja ammattilaisten monialaisten tiimityöskentelytaitojen kehittyminen opintojen kautta. Alueellisestisuunnitellut koulutusrajapinnat ja yhteissuunnittelulisäävät osaamista yli toimialojen myös tulevaisuudessa. Tuloksena on jatkuvan oppimisen ekosysteemi. Monialaisen oppimisen kautta ammattilaisten omat roolitvahvistuvat. Opiskelijat hyötyvät tästä jo opintojen vaiheessa.-Robotiikkaan liittyvä osaaminen kehittyymonialaisestija ammattikohtaisesti.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio