RageStop turvallisuus ja tunteet oppimisen perustana


Vipuvoimaa EU:lta

ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Sosiaaliala ja kuntoutus

Hankkeen kesto

01.04.2020 - 31.05.2022


Tunnetaitojen kehittyminen on yhteydessä nuorten kokemaan turvallisuuden tunteeseen. Turvattomuuden kokemus voi ilmetä erilaisina tunne-elämän säätelyyn liittyvinä haasteina. Turvallinen oppimisympäristö sekä opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevat rakenteet vahvistavat opintoihin kiinnittymistä ja vähentävät keskeyttämistä. Hankkeella haetaan ratkaisuja nuorten syrjäytymiseen ja koulutuspolkujen katkeamisiin. Tavoitteisiin pyritään parantamalla nuorten taitoja ymmärtää ja säädellä omia tunteitaan sekä lisäämällä nuorten kanssa toimivien valmiuksia tunnistaa ja ohjata tunnetaitoja. Parantunnut tunteiden säätely lisää turvallisuuden kokemusta, joka vaikuttaa edistävästi nuoren oppimiseen, elämänhallintaan ja ihmissuhteisiin.

RageStop -hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli nuorten tunnetaitojen ohjaamiseen sekä heidän hyvinvoinnin ja opiskelun tukemiseen. Toimintamallia kehitetään yhteistyössä nuorten ja oppilaan kanssa toimivien ammattilaisten kanssa. Kehitettävä valmennusmalli antaa perustason valmiuden käyttää tunnetaito ja itsesäätely-ohjaamisen menetelmiä osallistujan oman työyhteisön ryhmissä tai yksilöohjauksessa nuoren kanssa, osana normaalia perustehtävää tai sen lisänä. Hankkeessa suunniteltava ja toteutettava toimintamalli perustuu oppilaitoksen henkilöstön yhteistyöhön, jonka avulla tunnistetaan entistä paremmin kohderyhmän tuen tarpeet sekä pystytään tarjoamaan vahvistusta heidän sisäiseen kehittymiseen. Hanke tarjoaa myös koulutusta toimintamallista.

Tavoitteet

Hankkeessa kehitetään toimintamalli nuorten tunnetaitojen ohjaamiseen. Toimintamallin avulla pyritään ennaltaehkäisemään koulutuksen keskeyttämistä ja edistämään nuorten etenemistä koulutuspolulla. Hankkeella lisätään opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä muiden nuorten kanssa toimivien moniammatillista yhteistyötä ja osaamista, jotta tukea tarvitsevat oppilaat tunnistettaisiin ajoissa.

Hankkeen toteutus

RageStop -toimintamallia kehitetään yhteistyössä nuorten ja oppilashuollon/ryhmäohjaajan kanssa. Toimintamallin kehittämisteen ei muodosteta erillisiä ryhmiä, vaan kehittänuorina ovat koko opiskeluryhmä.
Ensimmäinen kehittäjäryhmä aloittaa lukuvuoden alusta. Ryhmä jatkaa toimintaansa syyslukukauden ajan. Toinen kierros toisen ryhmän kanssa toteutuu seuraavana lukukautena.

Ensimmäisen vaiheen kehittämisryhmien kokemuksista muokataan pilottimalli, josta käynnistyy uusia RageStop työpajoja.

Pilotoinnin osana toteutetaan RageStop -toimintamallin jalkauttamista pilotoinnin kohteena oleviin oppilaitoksiin. Lisäksi pilotoidaan oppilaitosten asiantuntijoille suunnattu työpajasarja.

RageStop -toimintamallia jalkautetaan myöhemmin sosiaali-, terveys- ja opetusalan toimijoille lyhyinä täsmäkoulutuksina.

Tulokset

Hankkeessa rakennetaan monialaisessa yhteistyössä uudenlaista koulutusorganisaatioiden toimintakulttuuria. Kehitettävän toimintamallin avulla tunnistetaan koulutuksen keskeyttämisen riskissä olevia nuoria. Edistetään nuorten tunnesäätelyä ja sen myötä heidän hyvinvointia ja koulutuspolun löytymistä.
Hankkeen tuloksena otetaan käyttöön arvioitu toimintamalli nuorten tunnesäätelyyn.
Hankkeen aikana toimintamalli otetaan käyttöön hankkeessa mukana olevissa organisaatioissa. Hankkeen päättymisen jälkeen kehitetty toimintamalli jatkaa osana verkoston normaalia toimintaa.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio