Ruokajälki - Pohjois-Pohjanmaan elintarvikeketjujen jäljitettävyyden ja ruokaturvallisuuden kehittäminen


Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahasto

Vastuullinen yksikkö

Luonnonvara-ala

Hankkeen kesto

01.04.2020 - 30.04.2022

Hankkeen kotisivu

https://www.oamk.fi/ruokajalki 


Ruokajälki-hankkeen tarkoituksena on Pohjois-Pohjanmaan elintarvikearvoketjujen jäljitettävyyden ja ruokaturvallisuuden edistäminen yhteistyössä alueellisten, valtakunnallisten ja EU-tasoisten toimijoiden ja verkostojen kanssa. Hankkeessa (1) mallinnetaan Pohjois-Pohjanmaan elintarviketuotannon arvoketjuja jäljitettävyyden ja ruokaturvallisuusseurannan näkökulmasta pilotointitoiminnan avulla, (2) tuotetaan tietoa arvoketjujen eri vaiheisiin ja tarpeisiin soveltuvista kaupallisista, kehitystyön alla olevista ja potentiaalisista tulevista teknologisista ratkaisuista, (3) kehitetään alkuperä- ja muiden tuotetietojen viestimistä kuluttajille sekä (4) aktivoidaan Pohjois-Pohjanmaalla toimivia elintarvikeketjujen yrityksiä mukaan EU:n älykkään erikoistumisen strategian Agri-Food-teeman verkostojen käytännön toimintaan. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti Pohjois-Pohjanmaalla toimiviin elintarvikealan pk-yrityksiin.

Hanke vastaa Pohjois-Pohjanmaan elintarvikeketjuissa toimivien yritysten tarpeeseen kehittää raaka-aineiden ja jalosteiden jäljitettävyyttä ja ruokaturvallisuusseurantaa sekä alkuperä- ja muiden tuotetietojen viestimistä ostajille ja loppukuluttajille.

Hanke toteutetaan 1.4.2020-30.9.2021 välisenä aikana Oulun ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Pohjanmaan liiton yhteistyönä.

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on Pohjois-Pohjanmaan elintarvikearvoketjujen jäljitettävyyden ja ruokaturvallisuuden edistäminen yhteistyössä alueellisten, valtakunnallisten ja EU-tasoisten toimijoiden ja verkostojen kanssa. Tavoitteena on (1) mallintaa elintarviketuotannon arvoketjuja jäljitettävyyden ja ruokaturvallisuusseurannan näkökulmasta pilotointitoiminnan avulla, (2) tuottaa tietoa arvoketjujen eri vaiheisiin ja tarpeisiin soveltuvista kaupallisista, kehitystyön alla olevista ja potentiaalisista tulevista teknologisista ratkaisuista, (3) kehittää alkuperä- ja muiden tuotetietojen viestimistä kuluttajille sekä (4) aktivoida yrityksiä mukaan EU:n älykkään erikoistumisen strategian Agri-Food-teeman kehittämisaloitteisiin. Vaikutustavoitteena on tukea elintarvikealan yritysten kehittymistä, kasvua ja kansainvälistymistä ja näin kasvattaa alan liikevaihtoa, kannattavuutta ja merkitystä työllistäjänä. Hanke jalkauttaa osaltaan Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiaa.

Hankkeen toteutus

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat viiteen työpakettiin:
1. Elintarvikearvoketjujen jäljitettävyyden ja ruokaturvallisuusseurannan pilotointi ja mallintaminen
2. Vaikutustyö elintarvikkeiden alkuperästä ja tuotetiedoista viestimiseen kuluttajille
3. Pohjois-Pohjanmaan elintarvikeketjun yritykset mukaan EU:n S3 Agri-Food -teeman toimintaan
4. Hankeviestintä
5. Hankehallinnointi

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio