OsaaVa - Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa


Vipuvoimaa EU:lta

ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Sosiaaliala ja kuntoutus

Hankkeen kesto

01.04.2020 - 31.05.2022


Ammatti ja siihen kouluttautuminen on tämän päivän Suomessa ihmisille yksi merkittävimpiä elämänvaiheita. Ammatin vaihtamisen pohtiminen ja päätös uuteen ammattiin kouluttautumisesta on iso ihmisen elämän kulkuun vaikuttava asia.

Ensimmäisen ammatillisen opiskelupaikan tai korkeakoulupaikan valinta on tärkeä nivelvaihe eli taitekohta nuoren elämässä. Samalla tavalla ammatin vaihtaminen on nivelvaihe aikuisten ammatillisella urapolulla. Siksi tulevaan ammattiin ja työhön kohdistuu suuria odotuksia. Ihmiset haluavat tehdä työtä, jolla on merkitystä. OsaaVa -Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa on hanke, jonka tavoitteena on kertoa millä tavalla työ varhaiskasvatuksessa on merkityksellistä. Haluamme myös tarjota varhaiskasvatusta vaihtoehtona peruskoulun tai lukion päättäville nuorille, alan vaihtamista suunnitteleville ammattilaisille ja niille, jotka haluavat kehittää osaamistaan varhaiskasvatuksessa.

Tavoitteet

OsaaVa-hankkeen tavoitteena on kehittää siirtymisiä sekä eri koulutusten että koulutuksen ja työelämän välillä varhaiskasvatusalalla. Päämääränä on poistaa eri koulutusasteiden sisältöjen päällekkäisyyksiä, sujuvoittaa opintopolkua ja helpottaa täydennyskouluttautumista. Toimintaa kehitetään opiskelijalähtöisesti, työelämän tarpeita kuunnellen ja opiskelijoiden ammatillista kasvua ohjaten. Hankkeessa kehitetään menetelmiä koulutuksien kiinnostavuuden kasvattamiseksi ja edistetään miesten hakeutumista alalle.

Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla yhteistyössä oppilaitosten, korkeakoulujen ja työelämäorganisaatioiden kanssa. Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Suomen Diakoniaopisto Oy, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Oulun yliopisto. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa toteutetaan jatkuvaa vuoropuhelua koulutus- ja työelämäorganisaatioiden edustajien sekä potentiaalisten alalle hakeutuvien henkilöiden kanssa. Hanke edistää työelämässä tarvittavan ammattitaidon saavuttamista ja työllistymistä tunnistamalla varhaiskasvatusalan työelämän tarpeet. Yhteistyössä suunniteltavat ja toteutettavat kehittämistoimet edistävät varhaiskasvatusalan uudistettujen tutkinto-ohjelmien toteuttamista toisen asteen oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja Oulun yliopistossa.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio