Osaamismatkalla


Vipuvoimaa EU:lta

ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Ammatillisen opettajankoulutuksen yksikkö

Hankkeen kesto

01.08.2020 - 31.07.2022

Hankkeen kotisivu

www.osaamismatkalla.fi 


 

Tavoitteet

Osaamismatkalla-hankkeessa tuotetaan monialaisen uraohjauksen verkkovalmennus, jossa perehdytetään osallistujat osaamisidentiteetin rakentumiseen, uraohjaukseen, Opintopolun ja muiden digitaalisten palveluiden käyttöön sekä siirtymien ohjaukseen. Valmennuksen suorittaneille tarjotaan mahdollisuus osoittaa oma osaamisensa suorittamalla osaamismerkki.
Hankkeen tavoitteena on:
1) Vahvistaa ohjaustyötä tekevien osaamista hakeutumis- ja siirtymävaiheiden monialaisessa ohjauksessa Opintopolun, Työmarkkinatorin ja muiden digitaalisten palveluiden hyödyntämisessä.
2) Kehittää ohjauspalveluita tuottavien tahojen, kuten Ohjaamoiden, nuorisotoimen ja järjestöjen sekä 2. ja 3. asteen koulutustahojen välistä yhteistyötä monialaisten ohjauspalveluiden hyödyntämisessä ja kehittämisessä.
3) Lisätä ohjaustyötä tekevien tietoa ja osaamista erilaisten opinto- ja urapolkujen ohjaamisesta ja opintojen joustavista suoritusmahdollisuuksista yli tutkintorajojen.
4) Kouluttaa ohjaajia osaamisidentiteettiä tukevan, tulevaisuussuuntautuneen ja normitietoisen ohjauksen menetelmien ja palveluiden hyödyntämiseen.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa tuotetaan monialaisen uraohjauksen verkkovalmennus, jossa perehdytetään osallistujat osaamisidentiteetin
rakentumiseen, uraohjaukseen, Opintopolun ja muiden digitaalisten palveluiden käyttöön sekä siirtymien ohjaukseen.
Valmennuksen suorittaneille tarjotaan mahdollisuus osoittaa oma osaamisensa suorittamalla osaamismerkki. Uraohjauksen
kehittämisessä on mukana paikallinen verkosto: TE-toimistot, nuorisotoimi, Ohjaamot, järjestöt, vapaa sivistystyö, säätiöt,
koulutusorganisaatioiden Opintopolku.fi -palvelun kehittäjät ja käyttäjät sekä perusasteen ja toisen asteen opettajat ja
ohjaajat.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy:
- Verkostoyhteistyönä kehitettyjä monialaisen uraohjauksen palveluita ja toimintamalleja toteuttajaoppilaitoksille ja
niiden yhteistyötahoille
- Valtakunnallinen monialaisen uraohjauksen verkkovalmennuksen kehittäminen ja pilotointi
- Monialaisen uraohjauksen osaamismerkin suunnittelu ja pilotointi

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio