Laatuhoiva - Osaamisen ja työhyvinvoinnin edistämisellä parempaan tulokseen hoivapalvelussa


ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Hoitoalat (Oulu ja Oulainen)

Hankkeen kesto

01.09.2020 - 31.12.2022


Hankkeen osatoteuttajakonsortio varmistaa sen, että hankkeen toteutuksessa tulee huomioiduksi erilaisten
ammattikuntien (sairaanhoitaja, lähihoitaja, sosionomi) työelämä- ja koulutustarpeet ikääntyvien hoivayrityksissä ja
organisaatioissa.
Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK) toimii hankkeen hallinnoijana. Oulun ja Kajaanin ammattikorkeakoulut sekä koulutuskuntayhtymä OSAO toimivat hankkeen osatoteuttajina.
Hanke on ajankohtainen ja tärkeä, koska se pyrkii omalta osaltaan etsimään ratkaisuja hoivatyössä jaksamisen
epäkohtiin. Hankkeen tavoitteena on sosiaali-ja terveysalan työntekijöiden työkyvyn ja työssa jaksamisen tukeminen,
ja sitä kautta työn laadun ja tuloksellisuuden kehittäminen ikääntyvien hoitotyössä. Hankkeen tuloksena sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden työhyvinvointi, työssä
jaksaminen ja sitoutuminen työhön on parantunut. Yhteiskehittämisen keinojen avulla haasteellisiin tilanteisiin on
löydetty uudenlaisia työelämän laatua ja työn tulosta parantavia ratkaisuja.
Hankkeen tuloksena pilotoiduissa toimintaympäristöissä on edistetty tuloksellisuutta, sosiaalista kestävyyttä ja
asiantuntijaosaamista. Kehittämistyön tulokset näkyvät myös perustyöhön liittyvien yhteistyötaitojen kehittymisenä
sekä sujuvampina ja joustavampina palveluina.

Laatuhoiva -hankkeen nettisivut: https://laatuahoivatyohon.fi

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on työhyvinvoinnin, työn laadun ja tuloksen parantaminen ikääntyvien palveluja tarjoavissa hoiva-alan yrityksissä. Osaamista, työyhteisön voimavaroja ja
työntekijöiden osallisuutta vahvistamalla saavutetaan parempaa hoidon laatua ja tuloksellisuutta.

Hankkeen toteutus

Hanke tarjoaa erilaisten työpakettien avulla erityisesti mikro- pien- ja keskisuurille hoivayrityksille ja organisaatioille
heidän tarvitsemaansa henkilöstön työhyvinvointia ja osaamista sekä työn laatua ja tulosta edistävää toimintaa.
Kyseiset toiminnat/työpaketit räätälöidään tarkemmin yritysten tarpeita vastaaviksi hankkeen käynnistyessä.

Tulokset

Hanke toteutetaan työpakettien avulla. Hankkeen alussa kartoitetaan jokaisen työpaketin osalta yritysten tarpeet
työpaketin sisällölle, toteutuksen kestolle, ohjauksen tarpeelle, osallistujamäärille, toteutusajankohdille ja
kokoontumiskertojen määrille. Työpakettien sisällön suunnittelussa on hyödynnetty hoivayrityksiltä saatua palautetta.
Työpaketit toteutuvat kevään 2021, syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana.
Työpaketti 1: Hankkeen hallinnointi.
Työpaketti 2: Asiantuntijuuden kehittäminen.
Työpaketti 3: Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen.
Työpaketti 4: Motivaation ja työssä jaksamisen edistäminen.
Työpaketti 5: Työhyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa digitaalisia menetelmiä hyödyntämällä.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio