Laatuhoiva - Osaamisen ja työhyvinvoinnin edistämisellä parempaan tulokseen hoivapalvelussa


Vipuvoimaa EU:lta

ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Hoitoalat (Oulu ja Oulainen)

Hankkeen kesto

01.09.2020 - 31.12.2022


Laatuhoiva -hanke tarjoaa uusia työtapoja, näkökulmia ja osaamisen kehittämistä ikääntyvien asumispalveluja ja kotihoidon palveluja tuottaville yrityksille ja organisaatioille.

Hankkeen tavoitteena on sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden työkyvyn ja työssä jaksamisen tukeminen,
ja sitä kautta työn laadun ja tuloksellisuuden kehittäminen ikääntyvien hoitotyössä. Hanke pureutuu ajankohtaisiin haasteisiin hyödyntäen ratkaisukeskeisyyttä, yhteiskehittämistä, verkostoitumista ja digitaalisuutta.

Hankkeen osatoteuttajakonsortio varmistaa sen, että hankkeen toteutuksessa tulee huomioiduksi erilaisten
ammattikuntien työelämä- ja koulutustarpeet ikääntyvien hoivayrityksissä ja
organisaatioissa. Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK) toimii hankkeen hallinnoijana. Oulun ja Kajaanin ammattikorkeakoulut sekä koulutuskuntayhtymä OSAO toimivat hankkeen osatoteuttajina.

Hankkeen tuloksena sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden työhyvinvointi, työssä
jaksaminen ja sitoutuminen työhön on parantunut. Yhteiskehittämisen keinojen avulla haasteellisiin tilanteisiin on
löydetty uudenlaisia työelämän laatua ja työn tulosta parantavia ratkaisuja.

Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2020- 31.8.2022.

Lisää tietoa hankkeesta: https://laatuahoivatyohon.fi

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on työhyvinvoinnin, työn laadun ja tuloksen parantaminen ikääntyvien palveluja tarjoavissa hoiva-alan yrityksissä. Osaamista, työyhteisön voimavaroja ja
työntekijöiden osallisuutta vahvistamalla saavutetaan parempaa hoidon laatua ja tuloksellisuutta.

Hankkeen toteutus

Hankkeen keskeiset toiminta- ja koulutussisällöt ovat:

1. Ikääntyneen hoitotyön asiantuntijuus. Keskeisiä teemoja ovat muistisairaan asiakaslähtöinen kohtaaminen, ikääntyneen lääkehoidon erityispiirteet sekä ihmisten ja ikäpolvien monimuotoisuus. Kokonaisuudessa keskitytään myös ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn edistämisen taitoihin.

2. Johtaminen ja esimiestyö.
Kokonaisuus painottuu työhyvinvointia, työn laatua ja tuloksellisuutta tukevaan johtamiseen sekä johtamisosaamisen kehittämiseen.

3. Hyvinvointia työyhteisöön.
Kokonaisuudessa keskitytään työntekijöiden psyykkisten, fyysisten ja sosiaalisten voimavarojen löytämiseen, vahvistamiseen ja käyttöönottoon.

4. Yhteisöllisyys ja osallisuus.
Kokonaisuuden tavoitteena ovat ikääntyneiden voimavaralähtöisyys ja osallisuuden vahvistuminen yhteisön arjessa henkilökunnan osaamista kehittämällä.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio