NEXT LEVEL- Peli- ja lähi-ICT alojen koulutuksen vaikuttavuuden kehittäminen (Mika Määttä)


Vipuvoimaa EU:lta

ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Informaatioteknologia

Hankkeen kesto

01.11.2020 - 31.12.2022


 

Tavoitteet

Tavoitteet
Osaamispolkujen luominen toiselta asteelta korkea-asteelle
Toisen asteen opiskelijat tarvittaessa valmistumisen jälkeen ammattikorkeakoulun toiselle vuosikurssille
Sujuvat siirtymät ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Tavoitteena osaamiskokonaisuus jolla voi työllistyä kansainvälisiin peli- ja lähialojen työtehtäviin.
Valmistumisen ja työllistymisen tukeminen ja nopeuttaminen
Kokonaisuus voi muodostua toisen asteen ja korkeakouluasteen opinnoista
Tehostetaan osaamisen jakamista eri oppilaitosten välillä kehittämällä yhteistä verkko-opetusta ja siihen liittyviä materiaaleja
Yhteistyötä pilotoidaan erityisesti XR teknologioiden alalla erilaisten hyöty ja pelisovellusten koulutuksessa.
Toimenpiteet:
Sujuvien opintopolkujen vaatimusten selvittäminen (Selvitetään vaatimukset siirtymiselle op määrät, yhteisten opintojen käytänteiden selvittäminen, opiskelijahallinnon ratkaisujen selvittäminen)
Kartoitetaan mahdolliset yhteistyöalueet, suunnitellaan selvityksen pohjalta yhteiset peli- ja lähialojen opintojaksot, jaetaan kehittämisvastuut ja suunnitellaan pilotointi
Yhteistyöalueita ovat analytiikkaperustinen tuotesuunnittelu, käyttöliittymäsuunnittelu, ohjelmistosuunnittelu ja tuotanto, teknologiset alustat ja työkalut, graafinen suunnittelu ja tuotanto, ohjelmistoprojektin hallinta, ohjelmistoliiketoiminta
Toteutetaan kaksi verkkokoulutuspainotteista koulutuspilottia ja kaksi lähiopetuspainotteista koulutuspilottia.
Pilotointi tehdään iteratiivisen kehittämisen periaatteella jossa kerättävän palautteen pohjalta seuraavaa pilottia kehitetään.
Sujuvien opintopolkujen vaatimusten selvittäminen (Selvitetään vaatimukset siirtymiselle op määrät, yhteisten opintojen käytänteiden selvittäminen, opiskelijahallinnon ratkaisujen selvittäminen)
Kartoitetaan mahdolliset yhteistyöalueet, suunnitellaan selvityksen pohjalta yhteiset peli- ja lähialojen opintojaksot, jaetaan kehittämisvastuut ja suunnitellaan pilotointi
Yhteistyöalueita ovat analytiikkaperustinen tuotesuunnittelu, käyttöliittymäsuunnittelu, ohjelmistosuunnittelu ja tuotanto, teknologiset alustat ja työkalut, graafinen suunnittelu ja tuotanto, ohjelmistoprojektin hallinta, ohjelmistoliiketoiminta
Toteutetaan kaksi verkkokoulutuspainotteista koulutuspilottia ja kaksi lähiopetuspainotteista koulutuspilottia.
Pilotointi tehdään iteratiivisen kehittämisen periaatteella jossa kerättävän palautteen pohjalta seuraavaa pilottia kehitetään.
Koulutuksessa hyödynnetään uusia teknologioita kuten XR ja näin laajennetaan opiskelijoiden osaamista ja työmarkkinakelpoisuutta
Hankkeessa koulutetaan oppilaitosten henkilökuntaa erityisesti uusien teknologioiden ja menetelmien osalta ja näin parannetaan koulutuksen työelämävastaavuutta.
Hankkeessa seurataan peliteollisuuden teknistä ja liiketoiminnalista kehitystä ja alan muutoksiin pyritään reagoimaan ripeästi koulutuspiloteissa
Peliteollisuuden kehityksen seuraamisessa käytetään erilaisia kirjallisia lähteitä ja osallistutaan alan keskeisiin konferensseihin
Hankkeen toimenpiteistä tuotetaan julkaisuja tulosten levittämiseksi.

Hankkeen toteutus

Sujuvien opintopolkujen vaatimusten selvittäminen ja tarvittavien muutosten tekeminen käytänteisiin.
Kartoitetaan mahdolliset yhteistyöalueet, suunnitellaan selvityksen pohjalta yhteiset peli- ja lähialojen opintojaksot, jaetaan kehittämisvastuut ja suunnitellaan pilotointi.
Toteutetaan kolme koulutuspilottia. Piloteissa kehitetään sisältöjen lisäksi myös opetusmenetelmiä. Koulutuksessa hyödynnetään uusia teknologioita kuten XR ja näin laajennetaan opiskelijoiden osaamista ja työmarkkinakelpoisuutta
Opettajien koulutus, hankkeessa koulutetaan opettajia XR-teknologian, käyttöliittymäsuunnittelun, ohjelmistotuotannon, teknologisten alustojen käyttöön opetuksessa.
Hankkeessa seurataan peliteollisuuden kehitystä ja alan muutoksiin pyritään reagoimaan ripeästi koulutuspiloteissa. Harjoittelupaikkojen saatavuutta parannetaan olemalla yhteistyössä peli- ja lähitoimialojen yritysten kanssa.

Tulokset

1. Yhteinen verkko-opetus peli- ja lähialojen opintoihin
2. Lisätään aidosti motivoituneiden opiskelijoiden, erityisesti naisoletettujen, hakeutumista ICT alan opintoihin.
3. Kehittynet harjoittelukäytänteet
4. Hankkeessa on luotu edellytykset pysyvälle yhteistyömallille oppilaitosten välille, jota voidaan laajentaa Pohjois-Pohjanmaata laajemmalle alueelle.
5. Uusi XR teknologioiden osaaminen on otettu osaksi peli- ja lähialojen koulutusta
6. Hankkeen tuloksena on aiempaa kehittyneempi ja paremmin työelämän muuttuviin tarpeisiin vastaava peli-ja lähialojen koulutuskokonaisuus Pohjois-Pohjanmaalla

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio