kOPPI: Käynnissäpidon ja kunnossapidon oppimisympäristöt


ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Konetekniikka

Hankkeen kesto

01.01.2021 - 31.12.2022


 

Tavoitteet

on vastata koulutuksen avulla osaavan henkilöstön saamiseksi vastaamaan kunnossa- ja käynnissäpidon osaamisen haasteisiin, kuten:
• Normien ja standardien hallitseminen
• Reaaliaikainen käynninvalvonta IoT:n tuottaman datan kautta
• Toimintavarmuus ja etenkin energiatehokkuus / 17007
Osallistuvien ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen avulla hankkeessa kehitetään osallistuvien yrityksien osaamista ja pätevöitymistä kunnossapitotehtäviä suorittaville henkilöille, kuten standardi SFS-EN 15628 mainitsee:
”Eurooppalaisen teollisuuden kunnossapitotyön laajentuessa ja monimutkaistuessa, on eri jäsenvaltioissa kunnossapitotehtäviä suorittaville henkilöille kehittynyt erittäin paljon toisistaan poikkeavia ammatillisia työnkuvia. Tämä eurooppalainen standardi määrittelee vaatimukset kyvykkyyksille, olennaiselle tietämykselle sekä perustason ja tavoitetason pätevyyksille. Vaatimukset ovat suosituksia, joita noudattamalla saavutetaan erityinen pätevyys ja varmistetaan ammatillisesti korkea henkilöstön pätevyys kunnossapidon eri toiminnoissa ja asemissa.”
Yksi pätevöittämisen mittari on EFNMS sertifikaatti, sertifiointikoe jota mm. ProMaint kunnossapitoyhdistys pitää yllä. alatavoitteena on, että hankkeessa voidaan edesauttaa tämänkaltaisten sertifiointien kautta kunnossa- ja käynnisspito-osaaminen saadaan nostettua eurooppalaiselle tasolle. Hanke toteuttaa sekä Pohjois-Pohjanmaan, että Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelmia

Toimenpiteet:

'TP2 Käynnissä- ja kunnossapitotoimijoiden ja yrityskentän koulutustarpeet ja niiden kohdentaminen

Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä hankkeiden KÄYPI- ja etä-XR- kanssa. Hankeyhteistyöstä saadaan KÄNPI- hankkeen toteutukseen jatkuvaa

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio