Kulttuuriosaaja SAHOS2


ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Hoitoalat (Oulu ja Oulainen)

Hankkeen kesto

01.03.2021 - 28.02.2023


 

Tavoitteet

KulttuuriOsaaja-hankkeen keskeisinä tavoitteina on luoda yhteinen toimintamalli ja digitaalinen verkosto koulutusorganisaatioiden, maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien ja sairaanhoitajaopiskelijoiden, sosiaali- ja
terveysalan opettajien, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) sektorilla toimivien esimiesten ja opiskelijaohjaajien
välille; kehittää maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden valmistautumista työharjoitteluun virtuaalisen
(VR) simulaation kautta, sekä luoda koulutuskokonaisuus opiskelijaohjaajille ja yksiköiden lähiesimiehille kulttuurisen
ja johtamisosaamisen kehittämiseksi digitaalisessa oppimisympäristössä.

Hankkeen toteutus

Hanke toteutetaan seuraavissa työpaketeissa:
TP1. Digitaalisen verkoston luominen maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden ja sairaanhoitajien
integroimiseksi työelämään: Alkukartoitus, työkalut, arviointi ja toimintamallin kehittäminen.(OY)
TP2. Suomen kielen ja kulttuuristen tilanteiden harjoitteleminen VR-simulaatioissa valmentaa
maahanmuuttajataustaisia sairaanhoitajaopiskelijoita työharjoitteluun. (LapinAMK)
TP3. Koulutus sote-sektorilla toimivien opiskelijaohjaajien ja sote-yksiköiden lähiesimiesten kulttuurisen osaamisen
kehittämiseksi digitaalisessa oppimisympäristössä.(OAMK)
TP4. Hankkeen koordinointi ja hallinto.(OY)

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy nykyiset ja tulevaisuuden sote-sektorin työelämän tarpeet huomioiva KulttuuriOsaaja -
toimintamalli ja digitaalinen verkosto maahanmuuttajataustaisen sairaanhoitajan tai sairaanhoitajaopiskelijan
siirtymiseen ja sitouttamiseen alueemme sote-työkenttään. Lisäksi hankkeessa rakennettava digitaalisen oppimisympäristön avulla maahanmuuttajataustaiset sairaanhoitajaopiskelijat voivat harjoitella työelämässä vastaan tulevia tilanteita turvallisesti. VR- ja PC alustalla toimivia simulaatioita kehitetään kielen, kulttuurin ja kliinisten taitojen
oppimista varten. Hankkeen tuloksena maahanmuuttajataustaisilla sairaanhoitajaopiskelijoilla on riittävä kulttuurinen ja kielellinen osaaminen toteuttaa potilasturvallista hoitoa sote-organisaatioissa.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio