MicroGrid - kustannustehokas energiasaareke


Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahasto

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Vastuullinen yksikkö

Sähkö- ja automaatiotekniikka ja konetekniikka

Hankkeen kesto

01.05.2021 - 31.12.2022


MicroGrid- hankkeessa hyödynnetäänkin OAMK:n tutkimus- ja kehitysympäristöä tuottamaa ja hankkeessa tarvittavaa konkreettista tutkimustietoa. Uusiutuvan energian käytön kustannustehokkuus voi johtua monista eri olosuhdemuutoksista, kuten päivä- tai ilta, tuulisuus, lämpötila jne.
Paikallisesti tuotettava energia muodostaa tulevaisuudessa myös potentiaalin sekä energian hallintaan, mutta myös ylimääräisen energian myyntiin. Hankkeessa tuotetut data-analyysit hyödynnetään proof-of- concept tyylisesti. Syntyneitä yhteisiä ideoita hyödyntävät alueelliset yritykset liiketoiminnassaan

Tavoitteet

Sähkö- ja energiantuotannon kokonaisjärjestelmät ovat suurien muutosten edessä. Uusiutuva sähköntuotanto, kuten aurinko-, tuuli-, ja vesienergia kasvaa koko ajan ja samaan aikaan tuotannon yksiköt myös muuttuvat pienemmiksi ja hajautuvat. Energian varastoinnin tarve kasvaa sitä mukaa kun yhä pienemmät yksiköt aloittavat energian tuotannon. Nämä toiminnot vaativat tuekseen älykkyyttä, kuten datan keräämistä, analysointia ja ohjauksiin kehitettäviä algoritmeja.
TKI-,- oppimis- ja kehittämisympäristöt ovat valmiita älykkään erikoistumisen haasteisiin, joihin kuuluu ”MicroGrid- kustannustehokas energiasaareke”- hanke. Tässä hankkeessa määritellään ja luodaan hajautetun energian testattu toimintamalli, jossa energian eri tuotantotapoja voidaan ohjata älykkäästi. Toimintamallia voidaan vapaasti monistaa uuden yritystoiminnan käyttöön.

Hankkeen toteutus

Datan kerääminen ja analysointi, johon liittyy datan analysointia varten hankittava ohjelmisto, mikä olennaisesti vaikuttaa tämän toimenpiteen toteuttamiseen.
Ohjaus- ja seuranta algoritmien hyödyntäminen, millä hallitaan energian tuotantoon liittyviä toimintoja kuten kuormituksen hallintaa, jolla voidaan säätää prosessin suorituskykyä.
Ohjauksen seuranta, simulointi ja testaaminen Hybridi- laboratoriossa.
Mallin siirtäminen testauksen jälkeen eri sidosryhmien toiminnan kehittämiseen.

Tulokset

Toimintamalli viedään yrityksien hyödynnettäväksi testauksen jälkeen.
Kokonaisenergian liityntä esim. taloyhtiökohtaisiin ohjaus- ja automaatiojärjestelmiin on yksi suuri hyödyntäjä Microgrid- hankkeen tuloksista.
Kokonaisuutena saadaan tulokseksi energian säästämisen ja ylimääräisen hajautetun energian myynnin toimintamalli tuottamaan uutta liiketoimintaa.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio