Tulevaisuuden maanviljelijät


Vastuullinen yksikkö

Luonnonvara-ala

Hankkeen kesto

01.04.2021 - 31.12.2022


 

Tavoitteet

Hankkeen visiona on kilpailukykyinen, laadukas maatalousalan koulutus ja kestävät maataloustuotannon menetelmät. Pitkällä tähtäimellä tavoitellaan sellaista yhteistyö- ja toimintakulttuuria, joka perustuu ketterän kokeilukulttuurin hyödyntämiseen ja reaktiiviseen toimintakykyyn oppilaitoksissa. Lyhyen tähtäimen tavoitteena on parantaa oppimisympäristöjä, opetus- ja oppimismenetelmiä sekä oppimiseen ja opetukseen tarvittavia sisältöjä, materiaaleja ja työmenetelmiä. Hankkeessa luodaan verkostoja, kehitetään opetusmaatiloilta saatavan tiedon keruu- ja analysointimenetelmiä, digitaalisia ja monimediaisia autenttiseen tietoon perustuvia, ajanmukaisia ja houkuttelevia sisältöjä. Keskeisessä roolissa on uudet sisällöntuotannon tuottamis- ja jakelutavat sekä käytännön kokeilut opetusmaatiloilla.

Hankkeen toteutus

Hankkeen punaisena lankana on kestävä tuotanto, yhteistyö ja kokeilukulttuuri -ajattelun soveltaminen maatalousalan oppilaitosten toiminnassa. Hanke jakaantuu neljään työpakettiin. Työpaketit ovat 1. Luonnonvara-alan oppilaitosten yhteistyön kehittäminen, 2. Uudet opetus- ja oppimistavat, 3. Käytännön kokeilut opetusmaatiloilla sekä 4. Tiedonvälitys.

Tulokset

Sisällöissä keskitytään ilmastonmuutokseen sekä kestävään tuotantoon. Tavoitteena on lisätä tietoja ja taitoja ravinteiden kierrätyksestä, kestävistä energiaratkaisuista, kiertotaloudesta sekä ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta. Erilaisista ratkaisuista rakennetaan esimerkkejä ja sovelluspohjia. Sisällöntuotannossa pyritään löytämään ratkaisuja perinteisen staattisen tiedontuotannon korvaajaksi. Onnistuessaan hanke tuottaa opiskelijoille toiminnallisempaa ja autenttisempaa oppimista, jossa opetusmaatilan kokeilut ja oma tekeminen ovat keskeisessä osassa oppimisprosessia.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio