OIA vähähiilisyys - elvytysvaroja Oulun ja Pohjoisen Suomen vähähiilisyys –hankkeisiin


Vastuullinen yksikkö

Rakentamis-, yhdyskunta- ja talotekniikka, energia- ja ympäristötekniikka

Hankkeen kesto

01.04.2021 - 31.12.2022


Tässä hankkeessa tuotetaan esitys Pohjois-Pohjanmaan vähähiilisyysteeman kärkihankkeista ja käyttösuunnitelma elpymisvarojen kohdentamisesta hankkeiden toimenpiteisiin. Suunnitelma viedään edelleen ehdotuksena Suomessa rahoitettavista elvytystoimista ja mikäli tarkennuksia kohden-nettavien varojen suhteen saadaan, tuotetaan mahdollisuuksien mukaan valmiita rahoitushakemuksia.

Tavoitteet

Hanke on yksi BusinessOulun määrittelemästä kuudesta elvytysvaroja tavoittelevasta kokonaisuudesta, joista pyritään tuottamaan kilpailukykyisä rahoitushakemuksia tuleviin elvytysvarojen hakukuulutuksiin. Hankkeen tavoitteena on määritellä vähähiilisyysteeman kärkihankkeet, joihin tullaan kohdistamaan elpymisvaroja. Tavoitteena on tuoda esille ne Oulun seudun ja Pohjoisen Suomen tutkimus-, kehitys- ja investointitarpeet, joilla on vaikuttavuutta koko Suomen näkökulmasta, jotta mahdollisimman suuri osa vähähiilisyyteen ohjautuvista elpymisvaroista saadaan tässä hankkeessa määriteltäviin toimiin kotiutettua.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa määritellään merkittävimmät vähähiilisyyshankkeiden teemat ja tuotetaan teemoja vastaavien hankkeiden toteutussuunnitelmat yhteistyössä alueen tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden sekä yritysten kanssa. Hankkeen tavoitteena on kuvata tarpeet ja toimet 50 M€ tai jopa suuremman rahoituskokonaisuuden (odotetaan tarkentuvaksi) kohdistamisesta.

Tulokset

Hankkeessa määritellään vähähiilisyys teeman kärkihankkeet ja tuotetaan näihin liittyvien elpymisrahojen (? 50 M€) käyttösuunnitelma. Alustavat vähähiilisyysteemat ovat
- Turpeen hallittu alasajo (korvausinvestoinnit; oikeuden mukainen siirtymä)
- Liikenne (käyttövoimamuutokset, jakeluinfra, biojalostamot)
- Maatalouden hiilinielut ja kiertotalous (investoinnit luonnonvaroihin ja sivuvirtojen hyödyntämiseen)
- Fossiiliton energia (energian varastointi, älykkäät ratkaisut, PtoX)
- Sekä edellisiin liittyvät teollisuuden investoinnit

Luetellut teemat ovat alustavia. Hankkeessa kuullaan alueen toimijoita ja tarpeita, joiden perusteella tuotetaan elvytysvarojen käyttösuunnitelma ja määritellään kokonaisuuksille vastuutahot

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tietolähde: Thinking Portfolio