iForum


ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Liiketalous

Koordinaattori

Oulun seudun ammattikorkeakoulu - Oulu University of Applied Sciences

Hankkeen kesto

01.05.2012 - 31.12.2014

Hankkeen kotisivu

www.oamk.fi/fforum 


iForum on kehittämis-, tutkimus- ja koulutushanke, jonka päätavoitteena on Oulun seudun ammattikorkeakoulussa toteutettavan fForum-hankkeen aikana syntyneiden naisyrittäjyyden ja -johtajuuden edistämiseen liittyvien hyvien käytäntöjen ja toimintamallien levittäminen kansainvälisellä yhteistyöllä. Lisäksi etsitään muissa maissa kehitettyjä hyviä toimintatapoja ja ratkaisumalleja, joilla voidaan edistää ja lisätä näiden toimien vaikuttavuutta ja toimivuutta.

Tavoitteet

iForum hankkeen päätavoitteena on fForum-hankkeen aikana syntyneiden naisyrittäjyyden ja -johtajuuden edistämiseen liittyvien hyvien käytäntöjen ja toimintamallien levittäminen kansainvälisellä yhteistyöllä. Lisäksi etsitään muissa maissa kehitettyjä hyviä toimintatapoja.

Hankkeen kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on kehittää fForum-hankkeen aikana syntyneitä koulutusohjelmia sekä tuotteistaa ja mallintaa niitä. Tuotteistamisprosessiin liittyy kaksi koulutusmoduulia, jotka suunnataan avoimina koulutuksina myös yrityksille, jotka haluavat kehittää omien organisaatioidensa palveluprosesseja ja etsivät kansainvälistymismahdollisuuksia.

Hankkeeseen sisältyy tutkimustyötä, jonka tavoitteena on kehittää johtajuuden arviointiin ja kehittämiseen soveltuva työväline. Tutkimustoiminta pitää sisällään myös fForum-hankkeesta tehtävän julkaisun. Julkaisussa esitellään iForum- ja fForum-hankkeissa saavutettuja tuloksia, hyviä käytäntöjä ja case-tapauksia.

Hankkeen toteutus

Hankkeen toimenpiteet ovat käynnistyneet.

Yhteyshenkilö

Tietolähde: Repotronic