preVALOX: Vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoista liiketoimintaa - osaamisen kehittäminen


ELY-keskus

Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Liiketalous

Koordinaattori

Oulun ammattikorkeakoulu

Hankkeen kesto

01.01.2014 - 31.12.2014

Hankkeen kotisivu

oamk.fi/hankkeet/prevalox/, www.oamk.fi/hankkeet/kotimaiset_kaynnissa/?hanke_id=1191


preVALOX -hankkeen tarkoituksena on vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmiin (VALO) liittyvän osaamisen lisääminen Oulun seudulla. Hankkeessa on tavoitteena kehittää työelämäläheinen ja luovuutta edistävä oppimismalli, jonka avulla tuotettava VALO-osaaminen vastaa työelämän tarpeisiin ja näin sekä helpottaa valmistuvien siirtymistä työelämään että tarjoaa työelämän käyttöön ajantasaista osaamista. Ammattitaitoisella työvoimalla tavoitellaan yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden tuottavuuden kasvua sekä uusien työpaikkojen syntymistä.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan kaikkiaan kolme opetushenkilöstön työelämäjaksoa, joiden kautta tuotetaan tietoa koulutuksen kehittämistyön pohjaksi. Työelämäjaksot suunnataan seuraavasti:
1) ICT-alan palveluntarjoajayritys, jonka tuotteet perustuvat VALO-ohjelmistoihin
2) Yritys, joka hyödyntää VALO-ohjelmistoihin pohjautuvia työkaluja päivittäisessä liiketoiminnassaan (asiakasyritysnäkökulma)
3) Ulkomaan työelämäjakso saksalaisessa Hochschule Neu-Ulmissa ja/tai sen yhteistyöyrityksessä

Työelämäjaksoilla tuotettua tietoa hyödynnetään VALO-ohjelmien oppimis- ja kehitysympäristön kehitystyössä, jonka lopputuotteena oleva oppimismalli mahdollistaa yhteistyön työelämän kanssa niin opintojaksojen suunnittelu kuin toteutusvaiheessakin. Kehitystyön pohjana hyödynnetään Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) sisäisenä hankkeena vuodesta 2010 alkaen kehitettyä Opix -ympäristöä, joka on herättänyt kiinnostusta myös muissa korkeakouluissa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin (http://opixproject.opiskelijaprojektit.net/). Ulkomaan työelämäjakson puitteissa kartoitetaan lisäksi VALOohjelmistoihin ja avoimeen dataan liittyvän kansainvälisen yhteistyön tarpeita ja mahdollisuuksia sekä yhteistyöverkostoa.

Pitkällä tähtäimellä hankkeen tuloksena syntyvä oppimismalli on tavoitteena integroida osaksi Oamkin opetussuunnitelmaa. Hankkeen jälkeen on myös tavoitteena suunnitella erityisesti irtisanotuille ICT-alan ammattilaisille suunnattu koulutuspaketti VALO-ohjelmien hyödyntämiseen liittyvän osaamistason kehittämiseen.

Hankkeen toimenpiteistä hyötyy ensisijaisesti Oamkin opetushenkilöstö, jolle työelämäjaksot antavat mahdollisuuden ammatillisen osaamisen ja työelämäsuhteiden päivittämiseen. Oamkin opetuksen laatuun ja työelämäyhteyksiin hankkeella on positiivinen vaikutus. Lisäksi hankkeen ensisijaisia hyödynsaajia ovat yhteistyöyritykset, joille työelämäjaksot tuovat uutta osaamista ja ideoita sekä verkostoitumis- ja vaikutusmahdollisuuksia. Pitkällä tähtäimellä hanke hyödyttää myös korkeakouluopiskelijoita ja alueen yrityksistä irtisanottuja ICT-alan ammattilaisia, joille hankkeessa kehitetyllä oppimismallilla tarjottava koulutus ja/tai avoimen ammattikorkeakoulun opinnot tuovat työllistymistä edistävää ajankohtaista osaamista.

Yhteyshenkilö

Tietolähde: Repotronic