USVA - Uusiutuvan energian arvoverkkojen ja innovaatio ympäristön kehittämisohjelma


Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Vastuullinen yksikkö

Luonnonvara-ala

Koordinaattori

Iin Micropolis Oy, Irja Ruokamo, Iin Micropolis Oy

Hankkeen kesto

01.12.2012 - 31.12.2014

Hankkeen kotisivu

www.usvahanke.fi/ 


USVA-hankkeessa kootaan yhteen mittavan, kansallisen hanketyön aiemmat tulokset uusiutuvan energian alalta. Siinä tunnistetaan ja analysoidaan alan keskeisten toimijoiden arvoverkot. Hankkeessa aktivoidaan alueiden toimijoita kehittämään maaseudun avoimia innovaatioympäristöjä sekä luodaan toimialat ylittäviä verkostoja, jotka aktivoivat ja tukevat maaseudun yrittäjyyttä ja uusien liiketoimintojen syntymistä uusiutuvan energian alalla. Lisäksi hankkeessa edistetään maaseudun biomassojen jatkojalostamista. Näiden pohjalta rakennetaan laaja-alainen, koko maan kattava Uusiutuvan energian arvoverkkojen ja innovaatioympäristön kehittämisohjelma 2014-2020.

Hankkeessa kartoitetaan kehittämisohjelman laatimista varten uusiutuvan energian alan kehittämistarpeet kokoamalla aiempien kehittämishankkeiden tulokset ja hyvät käytännöt sekä tunnistamalla osaamisvajeet.

Nykyisen toimintaympäristön ja arvoverkkojen analyysin pohjalta kehitetään kansallista verkostoa, jossa maaseudun innovaatioita ja yrittäjyyttä edistetään nykyistä paremmin. Samalla kehitetään jo olemassa olevia alueellisia yrittäjyys- ja innovaatioympäristöjä. Nämä toimet tähtäävät uusien liiketoimintojen, tuotteiden ja palvelujen syntymiseen maaseudulle.

Edellytykset tulevan ohjelmakauden hanketoiminnalle luodaan, jotta uusiutuvan energian tuotannon lisääminen olisi mahdollista. Tuloksena on uusiutuvan energian arvoverkkojen ja innovaatioympäristön kehittämisohjelma.
Tietolähde: Repotronic