Ekosysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa


Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahasto

ELY-keskus

Vastuullinen yksikkö

Luonnonvara-ala

Koordinaattori

Oulun ammattikorkeakoulu Oy

Hankkeen kesto

01.12.2013 - 31.01.2015


Ekosysteemipalveluista työtä osaajille rakennemuutoksessa Pohjois-Suomessa (EkoICT) on Oulun ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alan yksikön hallinnoima esiselvitystyyppinen hanke, jonka toteu-tusaika on 1.12.2013-30.11.2014. EkoICT -hankkeen kohderyhmänä ovat ekosysteemipalvelu- ja luonnonvara-alan yritykset sekä pienet ICT-alan yritykset Pohjois-Pohjanmaalla.

Hankkeessa kartoitetaan ekosysteemipalvelu- ja luonnonvara-alan sekä ICT-yritysten välisiä yhteistyömahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on selvittää, kuinka tieto- ja viestintäteknologiaa voisi nykyistä paremmin soveltaa luonnonvara-alalla sekä edistää alojen välistä yhteistyötä lisäämällä yritysten tietoa toisistaan.

Tavoitteet

Ekosysteemipalvelu- ja ICT-yritykset voisivat hyötyä yhteistyöstä. Mahdollisuudet ovat moninaisia, eikä niitä ole nostettu tarpeeksi esiin. Kasvuhakuiset ICT-yrittäjät tarvitsevat yhteistyötä monien eri alojen kanssa. Yhteistyötä voisi helpottaa, jos he saisivat täydennyskoulutusta. Pohjois-Pohjanmaan alueen pienten ICT-yritysten kiinnostusta kohdentaa toimintaansa luonnonvara-alan yritysten suuntaan kartoitetaan EkoICT-hankkeessa tulevana keväänä sekä yrityskyselyn että aihetta tarkentavien haastatteluiden kautta. Ekosysteemipalveluista liiketoimintaa tekeville yrityksille suunnatuissa haastatteluissa selvitetään ekosysteemipalveluihin liittyvien toimialojen tarpeita tieto- ja viestintäteknologialle. Hankkeen kautta pyritään lisäämään ekosysteemipalvelualan ja ICT-alan tietoisuutta toisistaan, jolloin syntyy mahdollisesti uusia yhteistyökumppanuuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Tulokset

Selvityksen tuloksista tullaan tiedottamaan projektin edetessä EkoICT-hankkeen internetsivuilla, julkaisussa ja mediatiedotteessa. Tuloksia esitellään myös hankkeen syksyllä 2014 järjestämässä luonnonvara-alan sekä ICT-yritysten yhteisessä tilaisuudessa. Tapahtumassa on tarkoitus keskustella lisäksi jatkoyhteistyömahdollisuuksista.  

Yhteyshenkilö

Tietolähde: Repotronic