Acordi -Arctic collaborative research and development initiative


Interreg IV A

Länsstyrelsen Norrbotten

Vastuullinen yksikkö

Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö

Koordinaattori

Oulun ammattikorkeakoulu

Hankkeen kesto

01.01.2014 - 30.06.2014


Projekti on valmisteluprojekti, jonka keskeisenä tavoitteena on selvittää pohjoisen alueen yritysten (mikro ja pk-yritykset) osaamistarpeita Pohjois-Suomessa, Norjassa sekä Ruotsissa, siten että voidaan parantaa opiskelija-oppilaitos-yritysyhteistyötä kansainvälisen harjoittelun, vaihdon ja työllistymisen edistämiseksi.

Hankkeessa yhteistyökumppanina on Narvik University College.

Tavoitteet

Tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään toimintasuunnitelma kansainvälisen partneri-verkoston luomiseksi. Partneriverkoston avulla opiskelija-oppilaitos-yritysyhteistyötä voidaan myöhemmin toteuttaa joustavasti.

Projektin toimenpiteitä ovat:

- Yhteistyöpartnereiden kartoittaminen
- Partneriyhteistyömahdollisuuksien selvittäminen
- Yhteistyömallin suunnittelu

Yhteyshenkilö

Tietolähde: Repotronic