Keys to Active Life - New Ideas on Prevention of Marginalisation among Young People


Vastuullinen yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Koordinaattori

Oamk

Hankkeen kesto

01.06.2004 - 31.05.2006


Hankkeen tarkoituksena on lisätä sairaan- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden monikulttuurista osaamista nuorten syrjäytymisen ennalta ehkäisyssä ja kehittää eri osallistujamaissa keinoja syrjäytymisen ennalta ehkäisyyn. Hankkeen tavoitteet ovat seuraavat: 1. Edunsaajat eri maista perehtyvät nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäiseviin keinoihin eri kulttuureissa sekä hakevat uusia menetelmiä ja toimintatapoja niiden toteuttamiseen käytännön hoitotyössä. 2. Yhteistyöryhmän jäsenet saavat tietoa ja kokemusta toteuttaa erilaisia ennaltaehkäisyn muotoja omissa maissaan. 3. Osallituvat organisaatiot kehittävät hoitotyön opetussuunnitelmiensa sisältöjä nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn ja siinä käytettäviin menetelmiin liittyen.

Hanke toteutuu opiskelijavaihtona ja ulkomaanharjoitteluna erilaisissa nuorten hoito- ja palveluyksiköissä.

Tulokset

Hankkeen tuloksena kehitetään uusia monikulttuurisia menetelmiä ja toimintatapoja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja tuotetaan tietoa niiden soveltamisesta. Hankkeen välityksellä opiskelijoiden suvaitsevuus kasvaa ja he oppivat ymmärtämään ja kohtaamaan entistä paremmin erilaisuutta.
Tietolähde: Repotronic