HYPE Kehitysympäristö - Hyperspektrikameroiden ja kauko-ohjattavien ilma-alusten sovellusten kehitysympäristö (investointiosio)


Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahasto..

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Vastuullinen yksikkö

Luonnonvara-ala

Koordinaattori

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Hankkeen kesto

01.06.2016 - 30.04.2017

Hankkeen kotisivu

www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/hype/ 


HYPE Kehitysympäristö -hankkeen tarkoituksena on toteuttaa tarvittavat hankinnat kehitysympäristön luomiseksi ilmasta kuvattavaa hyperspektrikuvamateriaalia hyödyntäville kaupallisille sovelluksille ja palveluille. Samalla tuetaan myös tekniikoita hyödyntävän innovaatiokeskittymän muodostumista. Hankittava kokonaisuus muodostuu kaukoohjattavasta ilma-aluksesta (Unmanned Aerial Vehicle eli UAV) ja hyperspektrikamerasta tarvittavine ohjelmistoineen.

Tavoitteet

Investointihankkeessa hankittavaa laitteistoa hyödynnetään HYPE TKI - Hyperspektrikameroiden ja kauko-ohjattavien ilma-alusten käytön edistäminen -hankkeessa (kehittämishanke), jonka tarkoituksena on edistää kauko-ohjattavilla ilma-aluksilla tapahtuvaa hyperspektrikuvaamista maatalouden, ympäristöalan ja rakennusalan (talon- ja yhdyskuntarakentaminen) tarpeisiin. Kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää tekniikalle uusia sovelluksia, jotka mahdollistavat kaupallisten palvelujen tuottamisen. Pitkän aikavälin tavoitteena on lisätä ilmasta ja maasta toteutettavaan hyperspektrikuvaamiseen liittyvää liiketoimintaa, tutkimusta ja koulutusta.

Yhteyshenkilö

Tietolähde: Repotronic