Lupa muutokseen


Vipuvoimaa EU:lta

ELY-keskus

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Vastuullinen yksikkö

Luonnonvara-ala

Koordinaattori

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Hankkeen kesto

01.09.2016 - 28.02.2019


Lupa muutokseen -hankkeen tarkoituksena on aktivoida maatilayrityksiä kehittämiseen ja sitä myöten myös maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitämiseen. Päätavoitteena on tukea muutosprosesseja läpikäyviä maatilayrityksiä Pohjois-Pohjanmaalla. Erityisesti halutaan tavoittaa ne yrittäjät, jotka ovat harkinneet yritystoiminnan lopettamista tai ovat lähitulevaisuudessa käymässä läpi muuta muutosprosessia yritystoiminnassaan. Tarkoituksena on saada yrittäjä miettimään huolellisesti omia vaihtoehtojaan muutostilanteessa, ja sitä myöten parantaa yrittäjän valmiuksia hallita ja johtaa muutosprosessia. Samalla varmistetaan yritystoiminnan jatkuvuus niin, että esimerkiksi lopettavan yrittäjän tuotannosta vapautuvat resurssit tulisivat hyödynnetyiksi jatkavien yritysten toiminnassa.

Lupa muutokseen -hankkeessa tuodaan myös maatilayrittäjiä yhteen, jotta yrittäjät saisivat muodostettua hyödyllisiä ryhmiä ja verkostoja. Verkostojen myötä yrittäjät saavat vertaistukea ja mahdollisesti myös kumppaneita yritystoimintaan ja kehittämistoimiin. Aktivoituminen erilaisten vaihtoehtojen pohdintaan ja kasvavat verkostot parantavat yritystoiminnan hallintaa ja lisäävät sitä myöten yrittäjän jaksamista ja hyvinvointia. Hyvinvointi kulkee hankkeessa läpileikkaavana teemana koko toteutusajan.

Tulokset

Hanke on päättynyt.

Yhteyshenkilö

Tietolähde: Repotronic