Ravinne- ja energiatehokas maatila


Maa- ja metsätalousministeriö

Vastuullinen yksikkö

Luonnonvara-ala

Koordinaattori

Hämeen ammattikorkeakoulu

Hankkeen kesto

01.01.2016 - 30.06.2017


Hankkeen tavoitteena on luoda ravinne- ja energiatehokasta maataloutta edistävä oppilaitosten verkosto. Verkostossa rakennetaan yhteinen toimintamalli, tuotetaan virtuaalinen oppimisympäristö, jaetaan osaamista ja toteutetaan opiskelija- ja opettajavaihtoa. Hankkeessa hyödynnetään ja levitetään käynnissä olevien ja päättyneiden hankkeiden tuottamaa materiaalia sekä tuotetaan uutta oppimateriaalia. Opiskelijat ovat oleellisessa roolissa tätä materiaalia kerättäessä ja myös hyödynnettäessä sitä käytännön työssä.

Hankkeeseen on valittu kahdeksan teemaa:
1. Biokaasu
2. Energiatehokkuuden mittaaminen
3. Kiinteät biopolttoaineet
4. Kompostointi
5. Lantalogistiikka
6. Omalannoitteet
7. Valkuaisomavaraisuus
8. Vesiensuojelu ja ravinnepäästöt

Yhteyshenkilö

Tietolähde: Repotronic