Vicadis


Vastuullinen yksikkö

Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö

Koordinaattori

Ulkopuolinen taho

Hankkeen kesto

01.10.2007 - 31.12.2009

Hankkeen kotisivu

www.oamk.fi/~laurik/ViCaDiS/Web/index.html, www.vicadis.net


Hanke liittyy ns. sosiaalisen webin (web 2.0) ominaisuuksien hyväksikäyttöön ja kansainväliseen yhteistyöhön opetuksen ja oppimisen kehittämisessä

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on rakentaa "Digitaalisille opiskelijoille" virtuaalinen kampus. Kampuksessa on tarjolla avoimia koulutukseen liittyviä resursseja ja työvälineitä. Kampus pyritään toteuttamaan siten, että eri partneriyliopistojen eOppimisympäristöjen yhteensopivuus saadaan varmistettua.

Hankkeen toteutus

Hankeanomus jätettiin 30.3.2007. Hanke hyväksyttiin 11.9.2007. Kickoff-kokous pidettiin Timisoarassa 25.-28.10. Tieto lopullisesta budjetista saatiin
13.11.2007. Budjetista oli leikattu 15 708 e
Hanke on varsin haasteellinen. Hakemuksessa meille on budjetoitu 84 työpäivää. Meidän tulee osallistua jokaisen työpaketin toteuttamiseen ja vastata muutamista osa-alueista.

Hanke on aliresurssoitu verrattuna asetettuihin tavoitteisiin. Jos osallistumme lopullisen budjetin mukaisiin kokouksiin suunnitellussa laajuudessa, siihen menisi puolet hankkeelle budjetoiduista työpäivistä. Resurssien allokoinnissa on priorisoitava sellaisia tehtäviä, joista OUAS on vastuussa.

Tulokset

LK osallistui hankkeen käynnistyskokoukseen.
Osallistuimme hankkeeseen liittyvän kyselyn kehittämiseen.
Seppo Pörhö on tehnyt alustavaa työtä mobiili-piirteisiin liittyvän vastuualueemme käynnistämiseksi.
LK toteutti (tammikuu 07) mobiilipiirteiden opetuskäytön potentiaaliin ja käytön todennäköisyyteen liittyvä kyselyn ja raportoi kyselyn tuloksista mobilevicadis.wordpress.com

Yhteyshenkilö

Tietolähde: Repotronic