EADIS


Vastuullinen yksikkö

Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö

Koordinaattori

Ulkopuolinen taho

Hankkeen kesto

01.10.2007 - 31.12.2009

Hankkeen kotisivu

www.eadis.eu/ 


Lyhenne EADIS tulee sanoista European Automotive Digital Innovation Studio. Hankkeen koordinaattori on Coventry University, tarkemmin sanoen sen osasto School of Art and Design. Muut osapuolet ovat Fachhochschule Münster osasto Elektrotechnik und Informatik, Politechnico di Torino osasto Centro per E-Learning e Multimodialità, Delft University of Technology osasto Industrial Design Engineering ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun tekniikan yksikön konetekniikan osasto.

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on kehittää autoteollisuuden parissa työskentelevien taitoja ja toimintaympäristöä niin, että he voivat hyödyntää informaatiotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia ja ylläpitää Euroopan autoteollisuuden markkina-asemaa.

Hankkeen toteutus

Hankkeen ensimmäinen kokous, jossa sovittiin aikatauluista pidettiin Coventryssä 2-3.12.2007. Kokouksessa oli paikalla OAMKsta Eero Korhonen. Keväällä 2008 selvitettiin ajoneuvotelematiikan tilaa kunkin projektiosapuolen kotimaassa. Projektia ja siihen kuuluvia aihealuetita esiteltiin TMCE-konferenssissa Izmirissä Turkissa 21.-24.4.2008. Coventryn ja Delftin edustajat ja OAMKn edustajana Eero Korhonen pitivät Seminaarissa esitelmiä valitsemistaan aiheista. Seuraava kokous pidettiin 2.-3.6.2008 Delftissä. OAMKn edustajana kokouksessa oli Jari Viitala.
Syksyllä 2008 kartoitettiin kyselyin telematiikan nykytilaa kunkin osapuolen kotimaassa. Eri osapuolet valmistelivat myös aihepiiriin kuuluvaa materiaalia ja testasivat erilaisia eLearning-alustoja. OAMKn tekniikan yksikössä keskityttiin ajoneuvotelematiikan teknisiin kysymyksiin. Syksyllä 2008 käynnistettiin kaksi insinöörityötä ajoneuvojen tilan monitoroimiseksi mobiilitietoliikenneverkon välityksellä. Seuraava kokous pidettiin 21.-22.10.2008 Münsterissä. OAMK

Tulokset

Projektin tuloksena on luotu telematiikan opiskelumateriaalia sekä yhteisessä käytössä olevalle Moodle-alustalle että yhteiseen käyttöön tavanomaisilla selaimilla käytettäviksi web-sivuiksi.
Konsortion yhteinen sivusto, Moodle Pilot, toimii mm. käyttäjätunnuksella student ja salasanalla student
www.eadis.eu
OAMK:n omana keskittymiskohteena oli ajoneuvotelematiikkaan perehtyminen toteuttamalla oma testiympäristö. Laitteisto on saatu toimivaksi ja sen toimintaperiaatteet ja tehdyt ratkaisut on dokumentoitu ja julkaistu.
OAMK:n sivustoja:
ldt.oamk.fi/eadis
ldt.oamk.fi/telematics
ldt.oamk.fi/map

Yhteyshenkilö

Tietolähde: Repotronic