IIOHEI


Vastuullinen yksikkö

Palveluyksiköt

Koordinaattori

Oamk

Hankkeen kesto

01.10.2007 - 30.09.2011


Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto ovat Oulun kaupungin kanssa perustaneet kansainvälisen harjoittelun konsortion. Konsortio toimii jäsentensä yhteistyöelimenä kehittäen kansainvälistä harjoittelua.

International Internships at Oulu's Higher Education Institutions eli lyhyemmin IIOHEI konsortio saa rahoituksensa Euroopan unionin Elinikäisen oppimisen ohjelmasta ja on uudenlaista Erasmus-toimintaa. Perinteisen Erasmus-opiskelijavaihdon lisäksi voivat opiskelijat nyt lähteä Erasmus-harjoitteluapurahalla tuettuun ulkomaanharjoitteluun.

Suomen ensimmäinen kansainvälisen harjoittelun konsortio on mahdollisuus sen jäsenille kehittää harjoittelua ja koko organisaatiotaan yhä kansainvälisempään suuntaan.

Tavoitteet

Konsortion toiminta organisoidaan hankkeena. Tavoitteena on kehittää Oulun korkeakoulujen kansainvälistä harjoittelua, yhtenäistää ja tehostaa siihen liittyviä käytänteitä sekä levittää ja jakaa hyviä toimintatapoja korkeakoulujen välillä.

Projektilla tavoitellaan myös harjoitteluvaihtojen ja sen tukipalveluiden määrällistä ja laadullista kasvua molemmissa korkeakouluissa.

Hankkeen toteutus

Erasmus-harjoittelukonsortio on vasta aloittanut toimintansa ja etsii vielä muotoaan. Alkuvaiheessa tuetaan yksiköitä ja tiedekuntia suunnittelemaan omaa kansainvälistä harjoitteluaan oppiainelähtöisesti. Kansainvälinen harjoittelu ymmärretään laajasti koko harjoittelua ja yksikön kansainvälistä verkostoitumista koskevaksi toiminnaksi.

Tiivistetysti konsortiohankkeen alussa keskittytään kansainväliseen harjoittelun käytänteiden ja tukipalvelujen kehittämiseen ja hallinnoidaan Eramsu-harjoitteluapurahojen maksatusta.

Tulokset

Konsortiolle luodaan omat internetsivut, joista rakennetaan kansainvälisen harjoittelun foorumi Oulun seudulle. Nettisivuille kootaan ohjeita ja tietoa kansainvälisestä harjoittelusta opiskelijoiden ja työnantajien näkökulmasta.

Tuloksena yhä useampi opiskelija lähtee ulkomaan harjoitteluun. Työnantajille ja opiskelijoille kirkastuu selkeä kuva kansainvälisen harjoittelun mahdollisuuksista.

Yhteyshenkilö

Tietolähde: Repotronic