Meet Me! Monikulttuurisuuden ja monimuotoisuudenjohtaminen ja kohtaaminen


Euroopan sosiaalirahasto

Vastuullinen yksikkö

Täydennyskoulutus

Koordinaattori

Oamk

Hankkeen kesto

01.08.2008 - 31.08.2010

Hankkeen kotisivu

www.oamk.fi/tako/hankkeet/kaynnissa/meetme/ 


Kansainvälistyminen ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen lisääntyminen ovat nykyajan työelämän muutoksia, jotka näkyvät vahvasti Oulun seudullakin.

Oamk Täydennyskoulutuksen Meet me! -hankkeella pyritään turvaamaan henkilöstön valmius kohdata ja työskennellä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten asiakkaiden ja kollegoiden kanssa.

Hankkeen toimenpiteitä:
- Infotilaisuuksia koko hankkeen ajan.
- Meet me! -valmennusohjelma, joka valmentaa monimuotoisuuden johtamiseen ja kohtaamiseen.
- Meet me! -kehittäjäryhmät, yhteistyö- ja keskustelufoorumit Oulun seudulle kokemusten, näkemysten ja toimintamallien vaihtamista ja jalostamista varten.
- Meet me! -opas ja -dvd, aiheina esim. monikulttuurisen työntekijän työhön ja työyhteisöön perehdytys, suomi toisena kielenä -suunnitelmat työyksiköihin.

Tavoitteet

- Yhteiskunnan monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden mukanaan tuomiin rakenteellisiin muutoksiin vastaaminen; muutosvalmiuksien edistäminen organisaatioissa
- Seutukunnallisen perehdyttämissuunnitelman muodostaminen mamu-taustaisille työntekijöille
- Tiedon lisääminen organisaatioissa monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden johtamisesta ja kohtaamisesta; tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperspektiivin edistäminen
- Organisaatioiden osaamiskartoitusten soveltaminen monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden viitekehykseen
- Monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden johtamisen ja kohtaamisen tukeminen henkilöstölle (20-30 henkilöä) ja esimiehille (10-15 henkilöä) suunnatun koulutusohjelman avulla; toimintakulttuurin, motivaation ja työhyvinvoinnin kehittäminen
- Monikulttuurisuus- ja monimuotoisuusmentorien kouluttaminen/ valmentaminen työyhteisöihin (10-15 henkilöä)
- Koulutusohjelmaan kuuluvien kehittämistehtävien avulla organisaatioiden monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden johtamisen/kohtaamisen kehittäminen
- To

Hankkeen toteutus

Kansainvälistymisen ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen kasvu ovat keskeisiä nykyajan työelämän muutoksia. Ulkomaalaisten työntekijöiden määrä Suomessa lisääntyy. Kulttuurillisesti ja kansallisesti monimuotoisissa työyhteisöissä esimiehiltä ja koko henkilöstöltä vaaditaan kulttuurien välisen työn valmiuksia. Yhteisen kielen puute, syvemmät maailmankatsomukselliset erot sekä erilaiset työn tekemisen tavat voivat aiheuttaa ristiriitoja arjen työssä. Maahanmuuttajista toivotaan helpotusta ennustettuun työvoimapulaan. Eri kulttuureista tulevien työntekijöiden sopeutuminen työyhteisöön sekä yhteistyön rakentuminen valtaväestön välille on jokaisen yksilön yhteinen haaste. Monikulttuurisessa työyhteisössä erityisesti arjen toimivuus ja työntekijöiden yksilöllisyyden huomioiminen ovat kuitenkin ensisijaisesti lähiesimiesten vastuulla. Eri kulttuuritaustan omaavat työntekijät tuovat uusia tarpeita myös työsuojelu- ja luottamusmiestoimintaan, henkilöstöhallintoon ja työterveyshuoltoon.

Yhteyshenkilö

Tietolähde: Repotronic