Vi r Music


Interreg IV A

Vastuullinen yksikkö

Kulttuurialan yksikkö

Koordinaattori

Ulkopuolinen taho

Hankkeen kesto

01.02.2009 - 31.01.2011


Vi r Music -hanke on kansainvälinen musiikin etäopetusta toteuttava, tutkiva ja kehittävä hanke. Hanketoimijat ovat Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu (pääkoordinoija), Oulun seudun ammattikorkeakoulu/kulttuurin yksikkö (etäopetustoiminta ja -koulutus), Luulajan teknillinen yliopisto (tutkimus), Tromssan musiikkikorkeakoulu (työpakettien osatoteuttaja, kuoroprojektin koordinoija) sekä Särestön kamarikonsertit -yhdistys ry (musiikin virtuaaliluokkien toteuttaja). Hankkeen toiminta tapahtuu pääasiassa Pohjois-Kalotin alueella Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Tavoitteet

Hankkeella on tarkoitus edistää etäteknologian hyödyntämistä musiikin instrumenttiopetuksessa sekä musiikin teorian opetuksessa ja siten parantaa koulutustarjontaa harvaan asutulla Pohjois-Kalotin alueella.
Hanketoiminnalla pyritään luomaan aktiivinen kansallinen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto musiikin etäopetukseen.
Hankkeessa tehdään monialaista yhteistyötä tutkimalla ja kehittämällä musiikin etäopetuspedagogiikkaa sekä -teknologiaa ja sen hyötykäyttösovelluksia.
Hankkeen jälkeen on tarkoitus vakiinnuttaa musiikin virtuaalipedagogiikka osaksi musiikkipedagogien opintoja sekä järjestää työelämässä oleville instrumentti- ja musiikin teorian opettajille etäopetusteknologian täydennyskoulutusta.

Hankkeen toteutus

Vi r Music -hanke alkoi 1.2.2009. Hankkeen koulutus, etäopetus ja tutkimus alkavat syyslukukaudella 2009.
Tietolähde: Repotronic