Mara Nord (RAMK)


Euroopan aluekehitysrahasto

Interreg IV A

Vastuullinen yksikkö

Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö

Koordinaattori

Ulkopuolinen taho

Hankkeen kesto

01.10.2009 - 30.06.2012


Projektin päämääränä on parantaa yhteistyötä tutkimuslaitosten, pohjoismaisen tiehallinnon sekä GPR (maatutkaluotain) -menetelmää käyttävän yrityssektorin välillä tierakennuksen toimialalla.

Projekti toimii Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisilla alueilla ja sitä hallinnoi Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja yhteistyökumppaneita ovat Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Lapin tiepiiri, Ruotsin tiehallinto, Norjan tiehallinto sekä alueella toimivia yrityksiä. Projektissa Oamk:n osuus liittyy GPR-menetelmän mittauksiin.

Projektissa suunnitellaan ja toteutetaan eriasteista koulutusta ja levitetään tietotaitoa tarpeen mukaan koskien GPR -menetelmää. Tämän lisäksi tehdään pohjoista aluetta koske-vat yhteissuositukset hankintavaatimuksille tarjousprosesseja varten. Kolmanneksi projektin aikana tehdään opinnäytetyötutkimus menetelmän kehittymisestä. Tällä ennakoidaan tulevia yhteisiä pohjoismaisia suosituksia.

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on parantaa yhteistyötä tutkimuslaitosten, pohjoismaisen tiehallinnon sekä GPR (maatutkaluotain) -menetelmää käyttävän yrityssektorin välillä tierakennuksen toimialalla. Erityisesti projektissa keskitytään osoittamaan GPR-menetelmän potentiaali teiden kunnon mittaamisessa sekä kunnostussuunnittelussa pohjoisella markkina-alueella.
Tietolähde: Repotronic