OCTES valmistelu- Opportunities for Community groups Through Energy Storage (LCC UHI Scotland)


Vastuullinen yksikkö

Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö

Koordinaattori

Ulkopuolinen taho

Hankkeen kesto

13.07.2010 - 14.10.2010


OCTES valmisteluprojektissa tehdään varsinainen projektihakemus. Valmistelun aikana määritellään projektitoimijoiden roolit ja tehtävät varsinaisessa projektissa ja selkeytetään tavoitteita, jotta varsinaisen projektin päämäärä voidaan tavoittaa. Lisäksi valmisteluvaiheessa selvitetään eri energiavarastointiorganisaatioihin, alan yrityksiin sekä päätöksentekijöidenverkosto ja määritetään varsinaisen projektin toimintatavat ja toimijoiden vastuualueet.
Tietolähde: Repotronic