Advanced Support for Independent Living: Human LifeCycle Approach in Senior Housing (LILY)


Vastuullinen yksikkö

Informaatioteknologia

Koordinaattori

Ulkopuolinen taho

Hankkeen kesto

01.03.2011 - 30.11.2014


Projektilla luodaan edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle koskien ICT-pohjaisia hyvinvointipalveluja pääasiassa ikääntyvän väestön tarpeisiin kuitenkin huomioiden ihmisen koko elinkaari. Tavoitteena on parantaa elaman laatua, tukea itsenaista toimintaa ja edesauttaa osallistumista päivittäiseen sosiaalisen kanssakäymiseen.

Keskeisiksi tarpeiksi on tunnistettu mm. itsenaista toimintaa tukeva "kotiapulainen", henkilökohtaisten kykyjen tukeminen (liikunta,
fysiikka, kognitiiviset kyvyt), kodin tärkeitten asioiden mukana pitäminen liikuttaessa kodin ulkopuolella, kouluttautuminen.

OAMK:n osuudessa keskeisiä tutkimuskohteita ovat palvelujen toteuttamisen järjestelmäarkkitehtuurit ja -teknologiat, niiden yhteentoimivuus, käyttöliitynnat ja palvelujen kehitys.

Projektin keskeisiä sisältöjä ovat teknologisten ratkaisujen valinta ja kehitys, käyttäjien tarpeista lähtevien liiketoimintaratkaisujen etsiminen sekä näistä muodostettavien kokonaisuuksien pilotointi ja käyttöönotto.

Vaihe 1: Käyttäjätarpeisiin perustuvat liiketoimintamallien valinta ja alustava arviointi, teknologioiden osalta alustatason valinta ja sovellettavien teknologioiden arviointi

Vaihe 2: Teknisen järjestelmän suunnittelu ja toteuttaminen, kehittävien palveluiden arviointi ja valinta

Vaihe 3: Valittujen palveluiden kehitys, evaluointi, pilotointi ja viimeistely saadun palautteen perusteella.

Tutkimuskonsortion monipuolisuus mahdollistaa kohteena olevien ongelmien laaja-alaisen tarkastelun ja siten tuottaa uutta tietoa ja soveltaa olemassa olevaa ja kehittyvää teknologiaa uudella tavalla hyvinvoinnin edistämiseksi.

Yhteyshenkilö

Tietolähde: Repotronic