Tracopi - Enhancing local program based innovation and development - a landscape and natural


Vastuullinen yksikkö

Luonnonvara-alan yksikkö

Koordinaattori

Oamk

Hankkeen kesto

01.10.2010 - 30.09.2012

Hankkeen kotisivu

www.oamk.fi/hankkeet/tracopi/ 


.

Tavoitteet

Hankkeen tavoite on antaa luonnonvarojen käytön suunnittelijoille uusia osallistavan suunnittelun taitoja ja työkaluja. Näitä taitoja tarvitaan yhä enemmän EU:n alueiden kehittämiseen tähtäävässä paikallisessa ohjelmaperusteisessa suunnittelussa.
Hanke 1) etsii uusia innovatiivisia osallistavan suunnittelun ja päätöstuen menetelmiä 2) valitsee niistä ne, joita voidaan soveltaa ohjelmaperustaisen luonnonvarojen käytön suunnitteluun 3) yhdistää nämä menetelmät aikaisemmassa hankkeessa tehtyyn CoPack - suunnittelijoiden kouluttajan työkalupakkiin ja rakentaa niistä CoPack+ paketin 4) soveltaa ja testaa CoPack + pakettia suunnittelijoille tarjottavilla testikursseilla partnerimaissa 5) vie materiaalin ja sen käyttökokemukset sovellettaviksi uuden alan suunnitteluun ja uusiin maihin.
Ensisijainen kohderyhmä on suunnittelijoiden kouluttajat oppilaitoksissa, jotka tarjoavat suunnittelijoille jatko- ja täydennyskoulutusta. Toissijainen kohderyhmä ovat koulutuksiin osallistuvat suunnittelijat. Lopullisia edunsaajia h

Tulokset

Hankkeen tuotoksia ovat uusittu koulutuspaketti CoPack+ sekä sitä käyttäen järjestetyt täydennyskoulutukset ja koulutusmoduulit. Näillä parannetaan koulutusorganisaatioiden tarjoaman koulutuksen laatua ja työelämävastaavuutta.

Yhteyshenkilö

Tietolähde: Repotronic