MoTaSu - Ruka-Kuusamo -pilotti


ELY-keskus

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Vastuullinen yksikkö

Luonnonvara-ala

Koordinaattori

Oamk

Hankkeen kesto

01.01.2011 - 31.12.2014


Hankkeen tavoitteena on kehittää alueellisesta metsäsuunnitteluprosessia monipuoliseksi informaatiopalveluprosessiksi. Hankkeen välittömänä kohdealueena on Ruka-Kuusamon alue. Kohdealueen metsänomistajat ja yrittäjät hyötyvät hankkeesta välittömästi. Metsien entistä monipuolisempi taloudellinen hyödyntäminen on sekä alueen elinkeinoelämän että metsänomistajien etu. Erityisesti matkailuelinkeino ja puun paikallinen jatkojalostus tarvitsevat uusia toimintatapoja varmistamaan, että metsien arvo näiden elinkeinojen näkökulmasta säilyy. Kehittämisen kohteena on kolme tutkimuksissa ideoitua menettelytapaa: informaatiopalvelu-prosessi, virkistysarvokauppa ja yhteishakemus maisematyölupamenettelyyn. Hankkeessa testataan ja kehitetään tutkimuksen tuottamia menetelmiä käytännössä. Testattava suunnitteluprosessi jakautuu kahteen päävaiheeseen: informaatiopalveluprosessi ja tilakohtainen päätöstuki. Informaatiopalveluprosessi perustuu metsäkeskuksen keräämään metsävaratietoon, jota täydennetään osallistamisen kautta yrittäjiltä ja maanomistajilta tulleilla tietotarpeilla. Tilakohtainen päätöstuki perustuu informaatiopalveluprosessin tuottamaan tietoon. Tarkoituksena on tuottaa tiloille vaihtoehtoisia metsänkäsittelytapoja ja niiden seuraamusten arviointia. Pilottialueella kehitettäviä ja testattavia uusia käytäntöjä voidaan soveltaa myöhemmin muilla vastaavilla alueilla, joilla metsien käytölle on kilpailevia tavoitteita. Hankkeen tuloksista tiedotetaan paikallisesti ja raportoidaan kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää alueellisesta metsäsuunnitteluprosessia monipuoliseksi informaatiopalveluprosessiksi. Hankkeen välittömänä kohdealueena on Ruka-Kuusamon alue. Kohdealueen metsänomistajat ja yrittäjät hyötyvät hankkeesta välittömästi. Pilottialueella kehitettäviä ja testattavia uusia käytäntöjä voidaan soveltaa myöhemmin muilla vastaavilla alueilla, joilla metsien käytölle on kilpailevia tavoitteita. Hankkeen tuloksista tiedotetaan ja tuloksia esitellään maakunnassa, mutta tuloksia hyödynnetään myös seminaareissa ja tutkimusartikkeleita kirjoitettaessa.

Hankkeen toteutus

Hanke on käynnistynyt kohdealueen rajauksen valmistelulla ja maisemaherkkyysanalyysin valmistelulla. Tutkija Anu Hilli on aloittanut työnsä hankkeessa. Projektiryhmä on luonnostellut osallitamis- ja arviointisuunnitelman ja kevään 2011 tiedotus- ja osallitamistoimenpiteet. Ohjausryhmän ensimmäinen kokous on 22.3. Kuusamossa ja ensimmäisnen tiedotustilaisuus on suunniteltu pidettäväksi Kuusamossa 11.4.

Yhteyshenkilö

Tietolähde: Repotronic