AUTOSYS - Autonomous R2R systems


Vastuullinen yksikkö

Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö

Koordinaattori

VTT

Hankkeen kesto

01.06.2011 - 30.11.2013


Autonomous R2R systems hankkeessa ratkotaan R2R (Roll-to-Roll) tuotantoympäristössä olevia haasteita ja pullonkauloja, sekä kehitetään suunnittelusäännöstöä ko. valmistusympäristöön.
Tutkimuksellisella tasolla projektissa keskitytään orgaanisten moniliitos-aurinkokennojen R2R valmistukseen mukaan lukien uusien läpinäkyvien johtavien kerrosten ja ALD suojakerrosten kehittäminen. Lisäksi kehitetään elektroniikan 3D hybridi integraatiota ja siihen liittyvää luotettavuustestausta, demonstraattoreja sekä tuotannon ylösajoon liittyviä asioita.

Projektissa syntyy uudenlaista osaamista R2R valmistuksesta ja elektroniikan hybridi-integraatiosta, josta syntyy uutta liiketoimintaa sekä yrityksiä ja työpaikkoja. Oulun seudun ammattikorkeakoulun tehtävänä on soveltavan tutkimuksen lisäksi levittää koulutuksen kautta painettavan elektroniikan osaamista alueen pk-yrityksiin.

Tavoitteet

Hankkeessa tavoitteena on laajentaa elektroniikan R2R valmistusosaamista komponentti tasolta
integroitujen toiminnallisten järjestelmien tuottamiseen.
- lisätä tietoa järjestelmän saannosta ja toleransseista, optimoidusta prosessista, suunnittelusäännöistä ja standardeista sekä kustannuksista.
- kehittää OPV rakenteen painoprosessia
- kupari nanojohtimien korvaaminen muilla metalleilla
- nanojohdin 2D rakenteen muodostaminen Inkjetillä.
- AZO ohutkalvon synteesi
- inkjet-tulostus, spin coating ja spray coating käyttäen SWCNT dispersiota ja AZO yhdisteitä
- valmistettujen johtavien kalvojen ja materiaalien sähköinen, optinen ja rakenteellinen karakterisointi.
- erittäin läpinäkyvän suojakerroksen kehittäminen, käyttäen ALD teknologiaa
- kuvantamisjärjestelmän kehittäminen läpinäkyvien kerrosten kohdistuksen mittaamiseen
- paksuusmittaukset, ellipsometria ja absorptiomittaukset fotoaktiivisille materiaaleille
- yksivärisen elektro-kromi näyttöelementin kehitys
- monivärisen elektro-kromi näyttöelementin kehity

Yhteyshenkilö

Tietolähde: Repotronic