OCTES - Opportunities for Community groups Through Energy Storage (LCC UHI Scotland)


Northern Periphery Programme

Länsstyrelsen Västerbotten

Vastuullinen yksikkö

Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö

Koordinaattori

Lews Castle College, UHI, Scotland

Hankkeen kesto

15.03.2011 - 15.03.2013


OCTES on osa www.northernperiphery.eu -kokonaisuutta. OCTES-hankkeessa pyritään tutkimaan kuluttajien energian käytön tottumuksia ja korostamaan kotitalouksille sähköenergian kulutuksen muodostumista ja hintaa.

OAMK Tekniikan yksikön osuus OCTES-hankkeesta on valita tai kehittää sopiva sähköenergianmittausjärjestelmä ja esittää kulutus- ja hintatietoa reaaliajassa kuluttajille.

OCTES on kansainvälinen hanke ja koordinaattorina toimii Lews Castle college (Yhdistynyt kuningaskunta). Mukana on myös organisaatioita ja oppilaitoksia Islannista, Irlannista ja Skotlannista.

Tavoitteet

OAMK tekniikan yksikkö vertailee valmiita kaupallisia sähköenergian mittausjärjestelmiä tai kehittää oman järjestelmän. Lisäksi tarvitaan kehitystyötä ja testausta tietoliikenneprotokollien valintaan, mittaustietokantaan, järjestelmien etähallintaan ja energianäytön (android-tablet) ohjelmistoon.

Hankkeen toteutus

Linux- ja Android-ohjelmistokehitystyö on meneillään. Joitakin sähköenergian mittausjärjestelmiä on testattu laboraatio-olosuhteissa sekä kenttätestein.

Yhteyshenkilö

Tietolähde: Repotronic