LuovaOteKeskus - Energia, ympäristö ja luonnonvarat -palvelukeskus


Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahasto..

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Vastuullinen yksikkö

Luonnonvara-ala

Koordinaattori

Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Hankkeen kesto

01.10.2011 - 30.11.2014

Hankkeen kotisivu

www.oamk.fi/hankkeet/luovaotekeskus/ 


Hankkeessa valmistellaan Energia, ympäristö ja luonnonvarat -palvelukeskuksen toimintaa (LuovaOteKeskus). Palvelukeskus tulee toteuttamaan käytäntölähtöistä innovaatiotoimintaa tarjoten tki -palvelujaan maakunnan luonnonvaratalouden arvoketjun yrityksille. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Oulun seudun pk-yritykset, jotka toimivat energia-, ympäristö- ja luonnonvara-alalla. Palvelukeskuksen toiminnot suunnataan vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Myös alan yritykset maakunnassa ovat hankkeen kohderyhmänä ja hyötyvät palvelukeskuksen toiminnasta sen välittämän tki-tuen kautta. Hankkeen lopullisina hyödynsaajina ovat ainakin alkutuotannon yritykset ja biotuotteita jatkojalostavat ja energiateknologiaa kehittävät ja tuottavat sekä erilaiset sovelluksiin osaratkaisuja tuottavat (mm. ICT-alan) yritykset ja tulevat yrittäjät. Yrittäjät ja luonnonvara-alan tuottajat voivat tehostaa toimintaansa ja vaikuttaa tki-toiminnan sisältöön. Hyödynsaajina ovat myös yliopistojen tutkijat sekä viranomaiset. Oppilaitokset voivat hyödyntää tuloksia kehittäessään opetustoimintaansa. Neuvontasektori voi käyttää tki-toiminnan tuloksia palvelujensa kehittämiseen.
Hankkeen vastuullinen päätoteuttaja on Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Hanke on osa Oulun seudun innovaatioallianssin Ympäristö- ja energia osaamiskeskittymää ja toteuttaa sen käynnistyshankkeen viidettä työpakettia 'Käytäntölähtöinen innovaatioympäristö'. Hankkeen yhteistyöosapuolia ovat alueen sektoritutkimuslaitoksista ainakin METLA, MTT ja SYKE. Muut pohjoiset sektoritutkimuslaitokset, Evira ja RKTL, kuten myös VTT osallistuvat soveltuvin osin hankkeen toimintoihin osaamiskeskittymän toiminnan kautta.

Yhteyshenkilö

Tietolähde: Repotronic