PORUTAKU - Poron lisäruokinnan, talvitarhauksen ja elävänä kuljettamisen hyvät käytännöt


ELY-keskus

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Vastuullinen yksikkö

Luonnonvara-ala

Koordinaattori

Rovaniemen koulutuskuntayhtynmä

Hankkeen kesto

01.06.2011 - 31.12.2014


Hanke toteutetaan alueiden välisinä Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin Ely-keskusten alueella. Hankkeella on yhteistyökumppani myös Kainuun Ely-keskuksen alueella. Hankkeen toiminnot, mm. teemakoulutukset, tilavierailut ja julkaisutoiminta toteutetaan kaikkien edellä mainittujen Ely-keskusten alueella.

Hankkeen toteuttavat poronhoitoalueella toimivat porotalousyrittäjät ja eläinlääkärit yhteistyössä hakijatahon, osatoteuttajan, yhteistyökumppaneiden sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Hankkeen toteutusalue on koko poronhoitoalue. Tavoitteena on kustannustehokas ja suunnitelmallinen lisäruokinta sekä porojen elävänä kuljettamisen ja talvitarhauksen toimintatapojen yhtenäistäminen.

Tavoitteet

Laadulliset

- järkiperäistää porojen lisäruokintaa niin kustannusten, eläinten hyvinvoinnin kuin ympäristönkin kannalta
- hyvien toimintamallien käyttäminen ja yhtenäistäminen arkityössä porojen talvitarhauksen ja elävänä kuljetuksen osalta
- elävien porojen kuljetuksiin yhtenäinen toimintatapa, joka on viranomaissäädösten sekä eläinten hyvinvoinnin mukainen
- porotalousyrittäjien yhteistoiminta paranee ja verkostoitumista muodostuu poronomistajien, paliskuntien, viranomaisten ja eri organisaatioiden sekä sidosryhmien kesken
- poron lisäruokinnasta työstetään omaa opasta tämän hankkeen aikana

Määrälliset

- koulutustilaisuuksia hankkeen kohderyhmille
- tilavierailuja eri puolille poronhoitoaluetta
- kustannuksia olisi mahdollista vähentää 10 noin miljoonalla eurolla
- vähennetään ¼ osa porotalouden porojen rehuihin käyttämistä kustannuksista, parannetaan tuotos-panos suhdetta ruokinnassa ja saadaan aikaan noin miljoonan euron laskennallinen säästö
- suunnitellaan ruokintaa tarkemmin sekä mallinnetaan er

Yhteyshenkilö

Tietolähde: Repotronic