LT-inno - Luonnontuotealan innovaatioverkosto ja toimialan uudet mahdollisuudet


ELY-keskus

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Vastuullinen yksikkö

Luonnonvara-ala

Koordinaattori

Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Hankkeen kesto

01.10.2011 - 31.12.2014

Hankkeen kotisivu

lt-inno.weebly.com/, www.luontoyrittaja.fi/515.html


Hankkeessa tarkastellaan luonnontuotealaa sekä alueittain että teemoittain. Oamkin vastuulla on Pohjois-Pohjanmaan alueellinen verkottaminen ja alatoimialoista sektorit raaka-ainetuotanto sekä muut alat, kuten käsityö- ja floristiikka-ala, eläinrehujen valmistus sekä koulutus- ja neuvontapalveluiden tarjoaminen.

Hankkeessa kootaan verkostoja luonnontuotealan toimijoista ja ennakoidaan alan markkinoita sekä eri toimialojen rajapintojen tarjoamia kaupallisia mahdollisuuksia. Selvitystyön perusteella innovaatioverkostolle laaditaan toimintaohjelma suuntaamaan luonnontuotealan tutkimus- ja kehittämistyötä sekä yrittäjyyttä.

Hanke toteutetaan kolmen ELY-keskuksen alueella ja tiiviissä yhteistyössä myös muiden aluehankkeiden kanssa.

Tavoitteet

Hankkeen tärkeimmät tavoitteet:

1. Luonnontuotealan nykytila ja mahdollisuudet maakunnittain.
Selvitetään luonnontuotealan kytkeytyminen maakunnan ohjelmiin ja suunnitelmiin, alueen luonnontuotevarat, toimijat, yritykset ja jalostusketjut, palvelut ym. osaaminen. Kartoitetaan kehitys- ja kasvunäkymiä sekä koulutus-, tutkimus- ja kehittämistarpeita. Laaditaan alueellinen nelikenttäanalyysi, kuvataan alan hyviä käytänteitä.

2. Luonnontuotealan nykytila ja mahdollisuudet alatoimialoittain.
Luonnontuotealan alatoimialoja ovat hyvinvointiala, elintarvikeala, matkailuala, kemiallisten tuotteiden valmistus sekä Oamkin vastuulla olevat raaka-ainetuotanto ja muut alat. Nykytilakartoituksen lisäksi tavoitteena on määritellä alatoimialaan vaikuttavia trendejä, markkinointi- ym. mahdollisuuksia, kilpailuetuja sekä laatia alan kansainvälisyyskatsaus. Yrityksiä ja toimijoita verkotetaan myös alatoimialoittain.

3. Ennakointityö liitettynä alue- ja alatoimialoihin.
Ennakoidaan alatoimialojen kehitystä ja trendejä, tul

Tulokset

LT-INNO-hankkeessa on verkotettu luonnontuotealan toimijoita järjestämällä yrittäjille ja muille toimijoille yhteisiä työpajoja ja seminaareja. Projektissa on järjestetty mm. maakunnallinen luonnontuotealan työpaja Oulussa 18.10.2012, koko hankealueen yhteinen tulevaisuusverstas ja opintomatka Rokualle 26.-27.8.2013 sekä raaka-ainetuotannon työpaja Oulussa 8.5.2014. LT-INNO oli mukana järjestämässä Monimuotoinen metsä - elinkeinojen yhteinen toimintaympäristö -seminaaria Pyhätunturilla 29.10.2014.LT-INNOssa on selvitetty luonnontuotealan nykytilannetta ja mahdollisuuksia sekä maakunnittain että alatoimialoittain. Hankkeessa on julkaistu raportteja mm. Pohjois-Pohjanmaan luonnontuot
Tietolähde: Repotronic