Kotona Asumista Rohkeasti ja Itsenäisesti Teknologian Avulla (KARITA)

 

Kotona Asumista Rohkeasti ja Itsenäisesti Teknologian Avulla (KARITA) -hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelmaa. KATI -ohjelma toteutetaan alueellisilla hankkeilla vuosina 2021-2022. 
 
Oulun ammattikorkeakoulu on yksi KARITA-hankkeen osatoteuttajista. KARITA-hanketta hallinnoi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote). Muita osatoteuttajia ovat Oulun kaupunki, LAB- ammattikorkeakoulu sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (FinCCHTA).