kuvakorkeus:

KASVUpilotoinnit jätevirtojen uusista käyttömahdollisuuksista

 

Toteutamme pilotointeja ja selvityksiä jätevirtojen kierrätykseen liittyvistä uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Piloteissa keskitymme mm. purkupuun, tuhkien ja viherjätteiden uusiokäyttömahdollisuuksiin liiketoiminnassa. Tutustu pilotteihimme alla!

Lajitellun purkupuun käyttömahdollisuudet biohiilen tuotannossa

Kokoamme tietoja uusista purkupuun käsittelytekniikoista biohiilen tuotannossa, ja niihin liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista. Toteutamme ostopalveluna pienimuotoisen kokeilun biohiilen valmistuksesta purkupuujätteestä.

Tuhkien uudet käyttömahdollisuudet maamassojen käsittelyssä

Toteutamme laboratoriokokeiluja tuhkien – muun muassa puuturvetuhka, jätteenpolton tuhka tai kuona – uusista käyttömahdollisuuksista esimerkiksi haasteellisten maamassojen käsittelyssä ja stabiloinnissa.

Kokoamme tutkimustietoja tuhkien uusista käyttömahdollisuuksista maamassojen käsittelyssä ja maamassojen käsittelyyn soveltuvien tuhkien ominaisuuksista.

Kokeilut toteutetaan ostopalveluna 2–3 energialaitoksen tyypillisillä tuhkamateriaaleilla.

Viherjätteiden ympäristöystävällisemmät käsittely- ja hyödyntämismuodot

Laadimme selvityksen viherjätteiden laadun nykytilanteesta maakunnan alueella, sen määristä, syntypaikoista, käytössä olevista käsittelymenetelmistä ja haasteista muun muassa vieraslajien osalta.

Kokoamme tietoja uusista käsittelytekniikoista ja lopputuotteista sekä niihin liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista.

Toteutamme ostopalveluna pienimuotoisen kokeilun viherjätteen käsittelystä.