kuvakorkeus:

Biokaasua teollisuuteen ja liikenteeseen

Kokoamme selvityksen biokaasun teknisistä käyttömahdollisuuksista ja taloudellisuudesta teollisuuden energiantuotannossa yhteistyössä alan toimijoiden ja Oamkin BioKaMa-hankkeen kanssa.

Selvitys on tuhti tietopaketti käytännön esimerkeillä ja käyttökokemuksilla höystettynä. Se sisältää muun muassa teknisiä kuvauksia, laskelmamalleja sekä esimerkkejä ja käyttökokemuksia yrityksistä, jotka käyttävät biometaania energianlähteenä esimerkiksi korvaamaan nestekaasun käyttöä.

Järjestämme myös tilaisuuksia biokaasun käytön edistämiseksi. Tilaisuuksissa jaetaan tietoa biokaasun ilmasto- ja ympäristövaikutuksista sekä loppuasiakkaiden kokemuksista.

Opas biokaasun liikennekäytöstä

Olemme tuottaneet oppaan biokaasun liikennekäytöstä. Opas sisältää tietoa liikennebiokaasun tuotannosta ja saatavuudesta, esittelee biokaasu-aiheista sanastoa ja tarjoaa esimerkkejä liikennebiokaasun hyödyntämisestä julkisissa palveluissa, yrityksissä ja henkilöliikenteessä. Oppaassa tarkastellaan myös liikennebiokaasun käytön mahdollisia kehityspolkuja ja niiden vaikutusta kuntien päästöihin. Lataa opas alla olevasta linkistä: 

Biokaasun mahdollisuudet liikennekäytössä

Lue myös Oamk Journalissa julkaistu artikkelimme aiheesta:

Kunnista liikennebiokaasun edelläkävijöitä

Viherjätteet hyödyksi tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti

Selvitimme viherjätevirtoja Pohjois-Pohjanmaalla sekä viherjätteille sopivia uusia ja ympäristöystävällisiä käsittelymentelemiä. Selvitys tarjoaa tietoa viherjätemääristä, niiden syntypaikoista ja käsittelytavoista. Uusia käsittelymenetelmiä on tarkasteltu kiertotalouden näkökulmasta. Uusilla käsittelymenetelmillä voidaan ottaa talteen viherjätteiden sisältämä energia ja tehostaa ravinteiden kierrättämistä. Lataa selvitys linkistä:

Viherjätteet hyödyksi tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti